La adăpostul Scutului

Editorial de CONSTANTIN STOICIU
Din discreţie, timiditate, neglijenţă sau motive obscure, trecerea, de curând, a amplasamentului Scutului din satul Deveselu sub comandă americană a fost evocată şi comentată superficial, dar ca o mare ispravă de securitate a ţării, a Europei, a Statelor Unite, într-un cuvânt, a Occidentului democratic. Cu constructorii turci probabil plecaţi, cu componentele Scutului, pe drum, dacă nu deja instalate şi gata să distrugă în zbor rachetele ruseşti, nord-coreene sau ale califatului islamic (Iranul a început să facă parte dintr-o altă strategie) înainte de a ati... continuare


Alte editoriale recente:


Plictisul scrisului profesionist

TEODORA DUMITRU
La începutul lui octombrie, anul acesta, Horace Engdahl, membru al Academiei din Suedia şi al Comitetului Nobel, a dat un interviu publicaţiei franceze La Croix, unde a făcut, între altele, frapanta afirmaţie cã profesionalizarea scrisului e nocivă pentru destinul literaturii occidentale. Consideraţiile sale din acest interviu sunt, de la cap la coadă, destul de dure: literatura actuală ar suferi de o „formă de scleroză”, mai ales când vorbim de bazinul Vestului european; se constată „efectele perverse ale profesionalizării meseriei de scriitor”, legate de feluritele suporturi financiare care l-ar „rupe pe scriitor de societatea civilă” şi ar crea „o... continuare
CULTURA DEZBATERII
CULTURA POLITICA
CULTURA MOZAIC
CRISTINA RUSIECKI

FITPT – ediţia a şaptea

Festivalul Interna]ional de Teatru pentru Publicul Tân`r, organizat de Teatrul Luceaf`rul din Ia[i a ajuns la a [aptea edi]ie. Un drum lung [i consistent în care publicul ie[ean a fost treptat preg`tit pentru Noi Realit`]i Teatrale, tema de anul acesta. Selec]ia directoarei artistice, Olti]a Cîntec a cuprins, dup` propria m`rturisire, „formule estetice care, de câteva […]

Îl cunoaşteţi bine şi, la fel de bine, l-au cunoscut şi câteva generaţii de dinainte, pentru care poveştile din cărţi ilustrate şi ecranizările Disney au fost repere ale copilăriei împlinite. El e băieţelul şugubăţ, rapid şi inventiv, cu zâmbet larg, strălucitor, inconfundabil şi cu meşa castanie care-i alunecă pe frunte de sub pălăriuţa verde. Nu […]

Teatrul Odeon a programat pe 22 octombrie, ora 19.30, spectacolul de dans Magnetic Fields, conceput de coregraful italian Massimo Gerardi, cu Mircea Andrei Ghinea, Ioana Marchidan, Vanda Ştefănescu şi Judith State. Diferite personaje încearcă să-şi trăiască propriul vis, în contrast cu universul închis al logicii umane, evocând o doză de suprarealism. Ele încearcă să scape […]

Conducerea teatrului liric de pe malul Someşului Mic şi directorul general Gyula Szép au avut întotdeauna ambiţia să surprindă cu producţii în premieră absolută pentru România. Mă gândesc că anul trecut, o trilogie verdiană (Ioana d’Arc, Hoţii şi Luisa Miller) inspirată de dramele lui Friedrich Schiller a fost prezentată omagiind bicentenarul naşterii marelui compozitor şi […]

Un vis, aşa îşi descrie coregraful Arcadie Rusu spectacolul Nesomn, prezentat în cadrul programului Chişinău şi Bucureşti la Teatrul Odeon. Unul cu zvârcolirile emblematicului el-ea, plin de tensiunile ce ţâşnesc din subconştient, în care mişcarea şi imaginile se îmbibă de erotism. Perechile se schimbă, dar neodihna, întoarcerile, zbuciumul şi răsucirile sunt în continuă desfăşurare. El […]

Se înmulţesc festivalurile de teatru independent din Bucureşti. Şi, cum de la creatorii din zona respectivă vin, în ultimul timp, numeroase experimente şi înnoiri, aceasta pare spre binele nostru, al tuturor. De curând s-a încheiat a patra ediţie din Bucharest Fringe, recte Maratonul Teatrului Independent care, încet, încet, îşi câştigă individualitatea. Şaptesprezece spectacole în nouă […]

În East Village – cartierul artistic al Manhattan-ului –, New York Theater Workshop aduce un moment artistic inedit, aşezat într-un spaţiu dinamic şi efervescent şi un timp ce parcă a stat în loc pe parcursul celor trei ore şi jumătate ale reprezentaţiei. Ivo Van Hove pune în scenă Scenes from A Marriage, pornind de la […]

Toată lumea mulţumită! Şi valoarea?

CRISTINA RUSIECKI
Oricât aş întoarce lucrurile pe faţă şi pe dos, oricâte argumente pro aş găsi, tot aberant mi se pare! Sistemul, zic. Cel de selecţie şi de premiere în festivaluri. E ca o plagă care s-a întins - presupun că de la „cuminţenia” juriilor UNITER - şi continuă să se perpetueze. Adică de la sfântul principiu să fie toţi mulţumiţi şi să nu iasă scandal. Şi uite... continuare

Colectivizarea internetului. O schemă legală de spamming, (nu chiar) pentru toată lumea

DORIN-LIVIU BÎTFOI
„Strict interzis` postarea de reclame [i spamuri!” „Cite[te cu aten]ie regulile grupului ca s` nu ri[ti excluderea!” „Îmi spui ceva despre tine? Ca s` ne cunoa[tem înainte de a ne împrieteni”. Sunt interdic]ii sau solicit`ri uzuale pe Facebook. Deloc absurde sau deplasate. Mai greu de în]eles e de ce apar într-o re]ea de socializare. Bizar e [i tonul uneori imperativ. În istoria nu prea veche a internetului exist` (schematizând auster) o constant` pendulare între singularizare [i colectivizare. Zorile apar]in folosirii private a e-mailului, apoi c`ut`rilor www cu... continuare
Cultura & Societate

DANIELA LUCA în dialog cu DORIN-LIVIU BÎTFOI   Cea de a VI-a Conferin]` Interna]ional` de Psihanaliz` organizat` de Societatea Român` de Psihanaliz` (SRP) se va desf`[ura între 31 octombrie [i 2 noiembrie la Bucure[ti. Este un eveniment important [i vizibil al psihanalizei româneşti ]inând, de acum, de tradi]ie. Nu doar un eveniment al psihanalizei este, […]

Cultura & Societate

„Strict interzis` postarea de reclame [i spamuri!” „Cite[te cu aten]ie regulile grupului ca s` nu ri[ti excluderea!” „Îmi spui ceva despre tine? Ca s` ne cunoa[tem înainte de a ne împrieteni”. Sunt interdic]ii sau solicit`ri uzuale pe Facebook. Deloc absurde sau deplasate. Mai greu de în]eles e de ce apar într-o re]ea de socializare. Bizar […]

Cultura ideilor

Înc` din antichitatea aristotelic` opiniile despre art`, oricât de timide, de sumare, au mizat pe „misterele“ func]ionale a dou` concepte estetice: creatorul operei, adic` artistul, [i contemplatorul acesteia. Este dificil de stabilit cu maxim` rigoare care dintre cele dou` concepte a s`rit primul în scen` [i s-a remarcat, auzindu-i-se vocea de la distan]`. Treptat, cam […]

Cultura ideilor

A fost odat` Europa cre[tin`. De la acea Europ` ne-a r`mas cre[tinismul european sub forma a trei tradi]ii: latin`, greac` [i slav`. Exist` numeroase elemente comune care unesc aceste tradi]ii, dar ele nu au fost puse suficient în lumin`. Lipsa de preocupare pentru elementele unificatoare ale diferitelor tradi]ii cre[tine au f`cut s` nu avem înc` […]

Cultura & Societate

În urmă cu aproape un an de zile, la 13 noiembrie 2013, Coreea de Sud a fost martora unui eveniment cultural memorabil, nu doar pentru această ţară – una dintre cele mai dezvoltate ţări ale lumii (evident, nu am să încerc să explic, dincolo de natura evidenţei, de ce Sudul Coreei este una dintre cele […]

Cultura & Societate

Avea un nume de famile sonor, îl chema Balla. Descendent al unei vechi familii de nobili austro-ungari din Transilvania. „Tovarăşul Bâlea“ a fost trecut în registru, la încorporare. De meserie: şofer. Din vechiul arbore genealogic se alesese doar cu incapcitatea de-a duce o muncă până la capăt. Orice muncă. Familia fusese deportată, averile pierdute. Tatăl […]

Cultura & Societate

Tema înstrăinării în filosofia lui Platon şi în neoplatonism stă sub semnul imaginii paradigmatice a exilului. Din motive nu foarte clare, sufletul omenesc este sortit să plece sau să cadă din patria sa celestă, în care se afla într-o stare de fericită contemplare a Binelui, pentru a ajunge aici, în aceste ţinuturi oarecum străine, nu […]

Cultura ideilor

Ce legătură există între conceptul de Dumnezeu şi conceptul de nemurire a sufletului? Nici una. Cu toate acestea, cele două sunt în mod obişnuit legate, deduse una din alta, plasate într-un raport de implicaţie reciprocă. Cele două concepte – independente! – au fost aduse împreună pentru a sluji un interes în principal teologic sau mai […]

Cultura ideilor

Dreapta politică este percepută şi pricepută de Alexandru George ca opusul liberalismului, şi nu stânga politică (În istorie, în politică, în literatură, Albatros, 1997, p. 159). La dreapta… împrejur! În regimul nedrept, comunist, dreapta rămâne înfierată mediatic, fie şi conjunctural, nu şi politic, într-un comentariu critic, de altfel favorabil, la N. Carandino, cel din volumul […]

Cultura ideilor

Andrew Welburn, Începuturile creştinismului. Misteriile eseniene, revelaţia gnostică şi viziunea creştină, traducere din limba engleză de Silvana Higyed, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, Editura Triade, Cluj-Napoca, 2014, 470 p. O introducere, printre filosofi şi rabini Eseul cel mai recent al lui Andrei Pleşu, Parabolele lui Iisus. Adevărul ca poveste (Humanitas, 2012), pornea de la „scandalul teologic“ […]

Cultura istoriei

Cu patru decenii în urmă, într-un octombrie ca şi acesta, ministrul Corneliu Mănescu era înlăturat din fruntea diplomaţiei fără o altă vină decât aceea că devenise politicianul român cel mai cunoscut în străinătate. Se întâmpla în 1972, după ce unsprezece ani condusese Ministerul Afacerilor Externe spre ieşirea de sub tutela Moscovei. A fost unul dintre […]

Cultura & Societate

Oricât aş întoarce lucrurile pe faţă şi pe dos, oricâte argumente pro aş găsi, tot aberant mi se pare! Sistemul, zic. Cel de selecţie şi de premiere în festivaluri. E ca o plagă care s-a întins – presupun că de la „cuminţenia” juriilor UNITER – şi continuă să se perpetueze. Adică de la sfântul principiu […]