Încotro mai biciclim?

Editorial de ANGELA MARTIN
Bucure[tiul nu este un ora[ prielnic vie]ii sportive, ghinion care se r`sfrânge, fire[te, [i asupra amatorilor de ciclism. Mai precis, de biciclism. Cu atât mai mult azi, când la folie de la bicyclette – care odinioar` cuprinsese mai întâi  Fran]a, devenind la sfâr[itul secolului XIX  o mod` în toat` Europa [i mai târziu în America (Bicycle boom) – pare s` cunoasc` o spectaculoas` revenire, manifestându-se, [i la noi, aproape sincron. (Nu la fel de bine st`m cu sincronismul la alte împliniri în planul schimb`rii mentalit`]ilor [i a atitudinilor, exceptând poate gas... continuare


Alte editoriale recente:


Criminalul l-a citit pe Rorty

Mihai Iovănel
În Gr`dina potecilor ce se bifurc`, povestirea lui Borges, un spion ucide un sinolog ca sã semnalizeze germanilor pentru care lucreaz` numele ora[ului ce trebuie bombardat. Întreaga nara]iune, compus` dintr-o convorbire între spion [i sinolog pe marginea unui roman chinez, este o diversiune de la acest ultim obiectiv. Ce risip`! s-ar putea spune – în termeni umani (în termeni narativi crima este ingenioas`). Dintr-un motiv similar p`c`tuiesc multe teorii care caut` coduri ascunse în texte: ce risip` ar fi dac` textele lui Shakespeare ar fi fost scrise doar pentru a ascunde m`runtele secrete ale lui Francis Bacon. Exist` îns` cazuri spectaculoase de coduri triviale care s... continuare
CULTURA DEZBATERII
CULTURA POLITICA
CULTURA MOZAIC
CRISTINA RUSIECKI

Pe final

O femeie în blană albă citeşte scrisoarea pe care le-a trimis-o autorităţilor. Şi-a dedicat viaţa scenei, dar asta nu o împiedică să se afle într-o perioadă deloc strălucită financiar. Drept pentru care solicită un ajutor. Tonul e demn şi plin de curtoazie. Femeia, cum lesne înţelege publicul, după cântecul pe care îl va interpreta imediat, […]

ActOrchestra, divertisment muzical de calitate, inclus în proiectul 9G (coordonator Cristiana Gavrilă) al Teatrului Naţional Bucureşti, demonstrează câtă varietate şi performanţă se ascund în Noua Generaţie. Folosind formula noului circ, cu actori-clauni – mărturie stau costumele al căror consultant este nici mai mult, nici mai puţin decât Alina Herescu –, trei personaje cuceresc publicul din […]

    După mai bine de 50 de ani de la apariţia sa şi zeci de cărţi scrise pe această temă, curentul cunoscut sub numele de „artă conceptuală“ încă reuşeşte să nască discuţii pe marginea rolului artei şi a artistului în societate, diferenţa dintre obiect comun şi operă de artă, ontologia fenomenului artistic etc. Aceste […]

Abia s-au stins luminile falnicei Veneţii, cele ale rivalei autohtone, Roma (Festival internazionale del film) abia dau să se aprindă (16–25 octombrie) şi comunitatea cinematografică italiană se află angajată într-o dezbatere uşor de numit „care pe care“. Într-o ţară obligată, ca atâtea altele în lumea de azi, să-şi controleze mai exigent cheltuielile, se ridică voci […]

În teritoriul liric, creativitatea lui Andrei Şerban se orientează în aceste zile către revizitarea unor spectacole mai vechi, produse de aproape trei decenii pe marile scene ale lumii, Metropolitan Opera House, Royal Opera House Covent Garden, Opéra National de Paris, Wiener Staatsoper. Este onorant faptul că, recunoscând valoarea montărilor, conducerile celebrelor teatre le-au reprogramat ciclic, […]

Alt top decât cifra de vânzări este riscant şi nepracticabil în artă, îndeosebi în cea contemporană, care a parcurs doar părticele din tunelurile uitării, iar judecăţile de gust sunt doar în parte decantate de judecăţile de valoare. Corneliu Baba a fost împins, treptat, în ultimii ani, licitaţie după licitaţie, pe primele locuri în topurile de […]

O spun din capul locului: greu mă las dusă la operă pentru că mă aştept să găsesc nişte spectacole prăfuite de ţi-e mai mare mila. Pentru nimic în lume nu mi-aş fi închipuit că o montare din genul liric poate fi cu adevărat tulburătoare. Şi, totuşi, miracolul s-a produs: Opera Naţională Iaşi, Lucia di Lammermoor, […]

Ma-Ya-Hi, Ma-Ya-Ho, ura, sunt din România!

CRISTINA RUSIECKI
Când eşti acasă, totu-ţi pute: claxoanele îţi spulberã creierii, alarmele ţipă de parcă în secunda următoare şi începe atacul nuclear, manelele duduie din Merţane, interacţiunea cu posesorii lor e o bucurie fără sfârşit, covorul de seminţe e omniprezent, gropile aşijderea. Cum îţi scade vigilenţa, cum te-ai ales cu-o ţeapă. Şi toată lumea urlă. Iar când des... continuare

Tencuiala lui Damocles

DORIN-LIVIU BÎTFOI
Ceva ne va lovi cu siguran}~ la un moment dat, pe nea{teptate {i mai devreme chiar decât ne închipuim „Aten]ie! Cade tencuiala!” Adesea cade cu câte trei ascu]ite, letale semne de exclamare. Frecven]a avertismentului a crescut exponen]ial în ultimele luni, cine [tie de ce. (Exist` oare vreo lege care îi oblig` pe bucure[teni s`-l afi[eze pe cl`diri sau pe sforile cu care le pun sub carantin`?). Sigur e c` „Aten]ie! Cade tencuiala!” a ajuns cea mai de succes idee de decorare a ora[ului din ultima vreme, mai ales în centru – [i nu m-ar mira s` eclipseze chiar apr... continuare
Cultura & Societate

Ceva ne va lovi cu siguran}~ la un moment dat, pe nea{teptate {i mai devreme chiar decât ne închipuim „Aten]ie! Cade tencuiala!” Adesea cade cu câte trei ascu]ite, letale semne de exclamare. Frecven]a avertismentului a crescut exponen]ial în ultimele luni, cine [tie de ce. (Exist` oare vreo lege care îi oblig` pe bucure[teni s`-l afi[eze […]

Cultura ideilor

Aristotel vorbe[te în Etica Nicomahic` despre superioritatea faptului de a da fa]` de acela de a primi, considerând c` omul care d` iube[te mai mult decât cel care prime[te pentru simplul motiv c` a da presupune un anume efort, pe când a primi nu presupune niciunul. „Iubirea, spune Aristotel, este asemenea unui act creator, în […]

Cultura ideilor

Teorem`: Nu exist` o singur` mul]ime vid`, ci o infinitate de mul]imi vide echipotente. Vidul este a ceva: cangurii de pe Lun` înseamn` o mul]ime vid`, la fel ca [i cangurii din Europa medieval`. Dar canguri ar fi putut tr`i în Europa medieval` (nu exist` nici un impediment fizic sau biologic pentru asta), îns` nu […]

Cultura & Societate

Bucure[tiul nu este un ora[ prielnic vie]ii sportive, ghinion care se r`sfrânge, fire[te, [i asupra amatorilor de ciclism. Mai precis, de biciclism. Cu atât mai mult azi, când la folie de la bicyclette – care odinioar` cuprinsese mai întâi  Fran]a, devenind la sfâr[itul secolului XIX  o mod` în toat` Europa [i mai târziu în America […]

Cultura & Societate

Spectacolul înainta poticnit şi cu toate clişeele pe care le (bine) ştiam din alte montări purtând semnătura cunoscutului regizor. Care a vrut să facă dintr-un text concentrat o piesă de dimensiuni rezonabile. Probabil ca să nu zică spectatorii că au venit degeaba la teatru. Era premieră, dar sala abia se umpluse pe jumătate. Iar din […]

Cultura & Societate

Poate că aţi auzit, chiar dacă nu sunteţi chiar la curent cu ultimele bârfe mondene, că George Clooney s-a căsătorit din nou, alegând să îşi invite prietenii pentru petrecere într-un palazzetto de pe Grand Canale. Nu prea departe de el, la vreo şase staţii de vaporetto, se află unul dintre cele mai fermecătoare muzee din […]

Cultura & Societate

Găina care naşte pui vii (Evenimentul zilei, octombrie 1993) a intrat în istoria jurnalismului românesc. Odată cu ea, şi ziarul „cu bulină roşie“, care dădea la începutul anilor ’90 startul tabloidizării presei de la noi. Înainte ca tarabele să fie invadate de Libertatea (varianta sa tabloidă, din ’95 încoace), Click sau Cancan, popularul cotidian al […]

Cultura ideilor

Logica, psihologia, lingvistica, teoria comunicării, teoria comerţului chiar, epistemologia, informatica, estetica, filosofia culturii şi a istoriei, geopolitica, teoria religiei şi matematicile superioare împart un câmp sapienţial imens – inteligenţa umană –, pe care însă îl secvenţializează şi îl privează de puterea sa unitară care i-ar conferi cardinalitate în gândirea umană. O teorie unificată a inteligenţei, […]

Cultura & Societate

Et in Arcadia ego! Arcadia „s-a ţinut“ în zilele de 23 şi 24 septembrie la Cinematograful „Elvire Popesco“ al Institutului Francez şi la Centrul Sfinţii Petru şi Andrei din Bucureşti, unde a conferenţiat celebrissima Julia Kristeva. Şi trebuie spus că starul intelectual a umplut sălile mai ceva ca o vedetă de cinema. Poate că subiectul […]

Cultura & Societate

Speranţa, unul dintre „darurile“ cu care zeii elini pedepsesc îndrăzneala demiurgică a oamenilor, este, în creştinism, una dintre virtuţile cardinale. Un dar otrăvit şi o virtute – speranţa ne animă, ne însufleţeşte, dar este şi fundamentul însuşi al disperării şi al deznădejdii. De nu şi-ar face speranţe, oamenii nu ar dispera, liniştea lor ar fi […]

Cultura & Societate

Am notat, în paginile acestei reviste, cu nemărginit regret, dispariţia lui Victor Gorduza – cel care pe bună dreptate este unanim considerat întemeietorul Muzeului de Mineralogie din Baia Mare. Nu ştiu cum se face, dar, de regulă, recunoştinţa oamenilor apare după ce omul pe care îl apreciem nu mai este. Poate că a avut dreptate […]

Cultura & Societate

Un globe-trotter flamand mi-a împărtăşit, pe la începutul anilor ’90, o metodă rapidă de a explora Bucureştiul. A luat metroul şi a coborât în fiecare staţie, a urcat la suprafaţă şi a privit în jur. Nu ştiu dacă a fost satisfăcut de mereu aceleaşi cartiere-dormitor cenuşii, dar un lucru e sigur: numele staţiilor de metrou, […]