Review

Inegalitățile de clasă influențează inegalitățile din învățământ. Note pornind de la volumul lui Sebastian Țoc „Clasă și educație…”

Sistemul educațional de care se ocupă Sebastian Țoc în „Clasă și educație. Inegalitate și reproducere socială în învățământul românesc”, putea fi mijlocul prin intermediul căruia copiilor României să li se ofere șansa mobilității sociale. Potrivit legii educației, sistemul de învățământ trebuia/trebuie să asigure egalitatea de șanse și incluziunea socială. În acest cadru, o importantă întrebare de cercetare propusă de Țoc este „În ce măsură sistemul de învățământ așa cum este constituit în prezent poate contribui la reducerea sărăciei/inegalităților sociale?” În fazele neoliberale ale României post-1989 s-a produs o „redistribuiție în sus” a veniturilor (Ban), clasele prospere devenind și mai prospere.

Editorial

Naţionalismul românesc frumos

Pentru cei care cred că pot folosi elementul naționalist în politica românească de azi, într-un sens cât de cât util, ar fi bine să le reamintim câteva lucruri. Naționalismul românesc a fost, încă de la început, unul democratic, fixat în curentele europene ale vremii. Programul politic desprins din curentul naționalismului ce

Puncte de vedere

Limba română

Planeta Pământ are astăzi circa 7,5 miliarde de locuitori, care vorbesc între șase și șapte mii de limbi. Lipsa de preciziune în aprecierea numărului mijloacelor de comunicare lingvistică provine din dificultatea de a deosebi clar limbile de dialecte. Cu alte cuvinte, savanții nu au căzut de acord întru totul asupra

Analize și evaluări

Totalitarismul orizontal și tiraniile majorității

| Un material de Nicu Ilie | | Participă: Mariano Martín Rodríguez, Sorin Antohi | Forme slabe ale controlului „egalilor”, exercitat pe orizontală, unele care nu traumatizează, nu limitează libertatea individuală și nu blochează creativitatea și inovația, sunt privite ca legitime și fac parte din mecanisme liberale de rafinare a

Sinteze și reflecții

Teatrul documentar. O încercare de demontare a prejudecăților

| Un material realizat de Cristina Rusiecki & Carmen Corbu | | Participă: Radu Apostol, Doru Taloș, Leta Popescu, Elena Morar, Carmen Lidia Vidu | Subiectul teatrului documentar produce o oarecare scindare. Pentru spectatorul care sunt, un text fără personaje, care colează oarecum la prima mână diferite texte din Știri sau din interviuri, cu lipsa de sistematizare antrenată de metoda devised, unul care nu are nicio pretenție de

Teme în dezbatere

Corectitudinea politică sau varianta de azi a Patului lui Procust

| Un material realizat de Dana Buzura-Gagniuc | | Participă: Iulian Stănescu, Radu Boroianu | Ne comportăm corect politic? Vorbim corect politic? Atitudinea noastră este suficient de fermă sau e mult prea delicată în raport cu rigorile impuse cu asupra de măsură sub semnul corectitudinii politice? Care sunt demarcaţiile acestui slalom complicat printre jaloanele exprimării clar-oneste şi eufemismele inutile şi

Nr. 2 / 2019

Format PDF

sinteze și reflecții
TEATRUL DOCUMENTAR. O încercare de demontare a prejudecăților / PP. 4-15 /
dosar coordonat de Cristina Rusiecki și Carmen Corbu
Doru Taloș / Pentru a sensibiliza sau pentru a revolta, pentru a atrage atenția sau pentru a înțelege, pur și simplu / pag. 7 /
Radu Apostol / Gândirea artistică e în strânsă legătură cu publicul, cu istoria recentă, cu istoria ignorată, nescrisă, cu realitatea imediată / pag. 9 /
Leta Popescu / Dezbaterea e lungă, subiectul e important / pag. 12 /
Elena Morar / Există, cred, prejudecata că teatrul documentar e sărăcăcios estetic / pag. 13 /
Carmen Lidia Vidu / Nu există „predispoziție” către un gen de artă. Există educație și atât. E decizia fiecăruia dacă preferă magia albă sau dialogul cultural / pag. 14 /

analize și evaluări
TOTALITARISMUL ORIZONTAL ȘI TIRANIILE MAJORITĂȚII. Societatea închisă, de la religios și patriarhal la bullying și cyberbullying / PP. 16 – 29 /
dosar coordonat de Nicu Ilie
Mariano Martín Rodríguez / Totalitarismul orizontal în viață și în literatură / pag. 18 /
Sorin Antohi în dialog cu Mariano Martín Rodríguez / Axele totalitarismului și punctul lor de intersecție / pag. 23 /
Nicu Ilie / Bullying – nu doar pe net, nu doar printre elevi / pag. 27 /

teme în dezbatere
CORECTITUDINEA POLITICĂ. Varianta de azi a Patului lui Procust / PP. 30 – 39 /
dosar coordonat de Dana Buzura-Gagniuc
Iulian Stănescu / Corectitudinea politică şi puterea / pag. 34 /
Radu Boroianu / Între știință, arte, creativitate și bâlciul ideologic nu a funcționat nicicând dialogul / pag. 36 /

români în lume
Dan Shafran / Luptați pentru Europa! / pag. 38 /

puncte de vedere
Ioan-Aurel Pop / Limba română / pag. 40 /

studii şi cercetări
Dumitru M. Rusu / Arhitectura modernist-socialistă în Europa de Est / pag. 42 /

review
Iulia Alexa / Comportamentul uman, între sublim, abject și context / pag. 53 /
Cristina Rusiecki / Hamlet, leul din cușcă / pag. 56 /
Gina Șerbănescu / Oxigen fără mască / pag.60 /
Claudiu Sfirschi-Lăudat / Un verde atât de închis, încât e negru / pag. 64 /
Liviu Rotman / Un lider și lumea lui: Yitzhak Rabin / pag. 68 /

contribuții
Doru Mărgineanu / Capitalul mintal al popoarelor – irosire şi valorificare / pag. 70 /
Jean Jacques Askenasy / Cum am ajuns medic al nomenclaturii / pag. 74 /

fcab
Generația Z / Interviu cu Sonia Coman-Ernstoff / „Frumosul ne schimbă în bine, mai ales atunci când suntem capabili să îl detectăm” / pag. 76 /
Documentele Augustin Buzura / A fi prezent / Text apărut „Tribuna”, 1972 / pag. 82 /
Concursurile Fundației Culturale Augustin Buzura / pag. 86 /

Români în lume

Luptați pentru Europa!

Europa este în criză! Avertismentul vine din partea unui grup de intelectuali, îngrijorați de urmările pe care le poate avea creșterea populismului și a naționalismului în Europa de astăzi. În istoria ei recentă, Europa a trecut de nenumărate ori prin crize mai mult sau mai puțin severe: căderea zidului Berlinului,

Proiectele Fundației Augustin Buzura

Generația Z. Interviu cu Sonia Coman-Ernstoff

România profundă și reală nu e nici zgomotoasă, nici agresivă. E discretă, așezată, preocupată, inteligentă. Uneori suntem tentați să cădem în capcana facilă a observării zgomotului. De aceea, vrem să scoatem discreția la lumină. Excelenţa românească este aceeaşi peste tot, indiferent că o găsim în ţară sau în afara ei.

Documentele Augustin Buzura

A fi prezent. Text apărut în nr. 46 al revistei „Tribuna”, din 16 noiembrie 1972

Nu puţini s-au întrebat şi se mai întreabă dacă intervenţiile directe ale unui scriitor, articolele sale pe marginea unui fenomen social, artistic sau chiar sportiv, nu sunt, în ultimă analiză, un fel de sustragere din timpul şi energia necesare activităţii literare propriu-zise, în care fireşte îţi poţi exprima în ultimă

Activitățile Fundației Augustin Buzura

Susține

Prin concursurile lansate, programele educative și culturale, prin editarea revistei „Cultura”, Fundaţia Culturală Augustin Buzura susţine excelenţa şi libertatea prin cultură şi cunoaştere.
Alege să fii alături de noi! Donaţii directe în contul FCAB:
RO18 RZBR 0000 0600 2044 6602 – pentru USD
RO13 RZBR 0000 0600 2016 1318 – pentru LEI
RO45 ZBR0 0000 0600 2044 6601 – pentru EUR

© Fundația Culturală Augustin Buzura. Toate drepturile rezervate.
Admin: Vizual Graficante. Design: Unos. Platformă: WP.