Jonathan Israel, O revoluţie a minţii

 

 

Specialist în istoria modernitãţii socio-politice, nume contemporan de referinţã în exegeza iluminismului – v. trilogia Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750 (2001), Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man, 1670-1752 (2006), Democratic Enlightenment. Philosophy, Revolution, and Human Rights, 1750-1790 (2011) –, Jonathan Israel apare pentru prima oarã în româneşte cu aceastã colecţie de studii din 2010, care poate funcţiona ca sintezã sau ca introducere în iluminism, dar, în acelaşi timp, şi în „metoda“ lui Israel de a aborda complexul fenomen, respectiv cu adânci repercusiuni în modul sãu de a judeca prezentul. E vizibil, prin urmare, aici ataşamentul lui Israel pentru o perspectivã „idealistã“ asupra Luminilor (o revoluţie a ideilor sau a „minţii“ precedã revoluţia politicã, formele premerg fondul etc.) şi lupta sa pentru conservarea acestor valori în societatea contemporanã turmentatã de falsa raţionalitate a corectitudinii politice şi a multiculturalismului, care pretind a oferi umanitãţii repere comparabile cu acele valori numite de unii europocentriste, iar de alţii, universale.

 

Jonathan Israel, O revoluţie a minţii. Iluminismul radical şi originile intelectuale ale democraţiei moderne, traducere şi cuvânt înainte de Veronica Lazãr, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2013