Terry Eagleton, How to Read a Poem

 

 

În stilul lui sceptic faţă de toate ready-made-urile culturale, Terry Eagleton reuşeşte să furnizeze un tratat credibil de analiză a poeziei. În care, printre delimitări stilistice şi contextualizări istorice (toate, transcrise într-un stil amuzant ce ţin cititorul treaz la fiecare pagină), am găsit cea mai terre-à-terre definiţie a poeziei – după ce toate aşteptările cu privire la definirea ei s-au spulberat: poezia este o afirmaţie morală în care autorul, iar nu editorul sau procesul tipăririi, decide unde se încheie fiecare rând. Pornind de la această prezumţie minimală, care ar fi scandalizat în aceeaşi măsură formalişti, deconstructivişti şi neoistorişti, Eagleton construieşte un eşafodaj teoretic complex, menit să furnizeze ABC-ul deziluzionat al genului.

 

Terry Eagleton, How to Read a Poem, Wiley-Blackwell, 2006