Michael Haulică, „Transfer” şi „O hucă în minunatul Inand”

Deşi relativ eterogenă, acoperind zone precum SF, fantastic, erotic, new weird, mainstream, literatura lui Michael Haulică stă sub semnul fascinaţiei faţă de proza cyberpunk a lui William Gibson. Romanul modular Transfer (2012) oficializează şi oficiază acest fetiş, inventând un viitor în care scriitorul canadian – citat obsesiv cu prima frază din Chrome – a devenit obiectul unui cult religios manifestat de secta „gibsonilor“. De altfel, o vastă reţea intertextuală pune în mişcare cartea, amestecând citate din filmul Casablanca sau din peliculele lui Quentin Tarantino (Pulp Fiction, de unde este preluată structura modulară-repetitivă, reluând aceeaşi scenă, cu adaos de sens, din puncte de vedere diferite, şi Kill Bill) cu clişee ale literaturii noir americane de tip Dashiell Hammett, totul suprapus unei lumi aducând cu aceea din prozele lui Gibson, într-un stil asemănător până la nuanţă cu acela al lui Gibson. Conceptul de bază al romanului – transferul prin care conştiinţa unui individ poate lua în posesie temporară corpul unui individ-gazdă – este de asemenea un vechi clişeu al SF-ului. Totuşi, nu se poate vorbi de o simplă pastişă. Operaţiunea de citare şi reciclare trimite, pe de o parte, la poetica postmodernă cu care numele lui Michael Haulică a fost asociat din vremea în care îşi publica primele proze în Jurnalul SF, în prima parte a anilor ’90. Pe de altă parte, pulsiunea intertextuală nu epuizează poanta romanului, autorul fiind suficient de puternic pentru a rezista autocontaminării cu textele sursă. Precum în jazz, variaţiile fac muzica. Cu toată influenţa, inclusiv stilistică, din zona cyberpunk, stilul lui Michael Haulică are un indice marcat de originalitate în spaţiul românesc, amestecând un suflu liric-melancolic pe jumătate reprimat, pe jumătate ofensiv, o frazare percutantă, o voce de regulă colocvială-argotică, ce ar putea aparţine unuia dintre personajele lumilor sale şi participând, asemenea personajelor, la mişcarea epică.

O hucă în minunatul Inand, unul dintre cele patru texte din Transfer, a fost reeditat de curând ca novella independentă.

 

Michael Haulică, Transfer, prefaţã Bogdan-Alexandru Stănescu, Millennium Books, Satu-Mare, 2012

Michael Haulică, O hucă în minunatul Inand, Millennium Books, Satu-Mare, 2012