Ştefan Borbely, „Civilizaţii de sticlă”

Ştefan Borbely, Civilizaţii de sticlă, Editura Limes, Cluj, 2013, 264 pagini, 27 lei

„Autorul a adunat ani de-a rândul informaţii şi trimiteri bibliografice despre lumi translucide, societăţi transparente, metropole albe, clădiri, oraşe şi monumente făcute din sticlă. Cartea vorbeşte, aşadar, de cristalizări, de combustii de tip gnostic, de transformarea materiei în sticlă şi în transparenţă. V-aţi întrebat vreodată de ce are Cenuşăreasa pantofi de sticlă?” (www.edituralimes.ro/site/)