„Am venit să vedem cum lucrează pustiul“. Pustiul e un alt nume al timpului, căci Soviany nu e un Magellan cu reveria geografiei care-şi caută împlinirea, ci unul al istoriei deturnate spre mitic şi simbolic, chiar când apucă – sau chiar pentru a apuca – cu mai multă forţăContinue Reading

Octavian Soviany, Călcâiul lui Magellan,  Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2014, 120 pagini, 20 lei „Aparente reportaje de călătorie, bogat împănate cu referinţe livreşti, poemele lui Octavian Soviany sunt, totodată, incursiuni prin arhivele  prăfuite ale istoriei, promenade nostalgice prin trecutul artei şi al literaturii. Autorul construieşte aici harta, puternic personalizată, aContinue Reading