Octavian Soviany, Călcâiul lui Magellan

Octavian Soviany, Călcâiul lui Magellan,  Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2014, 120 pagini, 20 lei

„Aparente reportaje de călătorie, bogat împănate cu referinţe livreşti, poemele lui Octavian Soviany sunt, totodată, incursiuni prin arhivele  prăfuite ale istoriei, promenade nostalgice prin trecutul artei şi al literaturii. Autorul construieşte aici harta, puternic personalizată, a unei Europe bântuite de aspiraţia secretă a propriei sale nimiciri, pune pe hârtie frisoane thanatice, e obsedat de forţele distructive ale istoriei. Octavian Soviany se dovedeşte, înainte de toate, un poet al prafului şi al pulberii.“
WWW.CARTEAROMANEASCA.RO