Cronologia vieţii literare româneşti. Perioada postcomunistă

 

„Publicăm acum cele dintâi volume dintr-o Cronologie a vieţii literare în postcomunism (1990-2000); consemnăm, pentru început, pe întinderea a cca. 1.700 de pagini, evenimente, dezbateri, luări de poziţie, anchete, polemici caracteristice pentru climatul intelectual din intervalul 1990-1992. Primii trei ani ai tranziţiei româneşti postcomuniste – corespunzători, nu întâmplător, primului ciclu electoral de după căderea regimului Ceauşescu – sunt marcaţi de o reconfigurare radicală a relaţiilor dintre actorii câmpului literar/cultural, precum şi a raporturilor dintre acesta şi contextul mai larg, socio-economic şi politico-ideologic, intern şi internaţional. Este momentul în care, după seismul din Decembrie 1989, Intelectualul, cu precădere intelectualul din zona umanistă, şi în particular Scriitorul, aflat în faţa unor bruşte schimbări de relief produse în câmpul cultural, este constrâns să-şi redefinească poziţia în ansamblul unei societăţi bulversate şi să-şi reevalueze obiectivele în orizontul, cu contururi nu tocmai clare, al unui nou proiect social, cerut de ieşirea din totalitarism.” (Bianca Burţa-Cernat)

 

Eugen Simion (coordonare), Bianca Burţa-Cernat (coordonare redacţională), Paul Cernat, Lucian Chişu, Carmina Cojocaru, Teodora Dumitru, Stancu Ilin, Andrei Milca, I. Oprişan, Cronologia vieţii literare româneşti. Perioada postcomunistă, vol. I-III (1990-1992), Editura Muzeul Naţional al Literaturii Române, Bucureşti, 2014