N. Iorga, Curs universitar

„Cursul de istorie universală din 1933-1936, ţinut de N. Iorga la Universitatea din Bucureşti, reprezintă o noutate mondială în istoriografie. De data aceasta, istoria generală este privită aplicativ, prin deschiderile pe care le are către ea istoria românilor, ca factor de istorie universală şi a implicărilor pe care le regăsim în trecutul nostru a unor cauzalităţi venite din afară.

Deşi cursul de istorie universală al lui N. Iorga, pe care-l publicăm, se compune din prelegeri libere, niciodată scrise, textul stenografiat are o densitate extraordinară, fiecare frază conţinând o aşa de mare bogăţie de idei, de trimiteri la izvoare, de interpretări şi rejudecări ale fenomenului în ansamblu sau ale faptelor şi contribuţiilor diverselor personalităţi concrete, încât mintea cititorului e pur şi simplu bulversată de noutatea informaţiilor. Cu atât mai mult vor fi fost impresionaţi cei care l-au ascultat. Profesorul te uimeşte – chiar dacă nu întotdeauna te şi convinge, dându-ne adevărata măsură – căci cursurile lui de istorie păstrate sunt extrem de puţine, a fenomenului pe care l-a reprezentat oratorul genial, schiţând cu aparentă uşurinţă ipoteze bazate pe o imensă documentare.”

Iorga, Istoria universalã. Curs universitar, 1933-1936, vol I-II, Editura Saeculum IO, Bucureşti, 2015