Karl Löwith, De la Hegel la Nietzsche

Inclus în colecţia „Angelus Novus“, una dintre cele mai bune ale Editurii Tact, coordonată de Andrei State şi Alex Cistelecan, acest volum emblematic al lui Löwith se adaugă unei biblioteci de clasici sau staruri ale gândirii contemporane, traduşi în română majoritatea în premieră, de la Alexandre Kojève, Jacob Taubes, Hans Blumenberg, Michael Walzer până la Reinhart Koselleck, Giorgio Agamben şi Jonathan Israel.

Apărută în cel mai fierbinte deceniu al secolului trecut (prima ediţie a fost în 1939, a doua în 1949) şi dând seamă de întreg secolul precedent, De la Hegel la Nietzsche e un metadiscurs de anvergură care gravitează între doi poli, nu doar ai filosofiei germane idealiste şi post-idealiste, dar ai gândirii europene şi planetare, esenţială pentru edificarea unei imagini a modernităţii, cu tot ce înseamnă implicaţie politică, teologică, juridică, economică, sociologică ş.a.. De la care poate începe, fireşte, deconstrucţia.

 

Karl Löwith, De la Hegel la Nietzsche. Ruptura revoluţionară în gândirea secolului al nouăsprezecelea, traducere de Maria-Magdalena Anghelescu, Editura Tact, Cluj-Napoca, 2013, 530 p.