Incursiune în abstract

Fabrica de pensule, Cluj, 21 februarie – 27 martie 2014
Seria „Incursiune în abstract” vizualizează instantaneele unei călătorii atât la propriu cât şi la figurat. Călătoria explorează teritoriul abstractului, dispută provocările lui, absoarbe posibilităţile oferite de tendinţele reducţioniste. Acest proces are un rol important în simplificarea şi esenţializarea soluţiilor tehnice care îşi arată urmele şi în pictura figurativă. După deconstrucţii realizate prin abordări formaliste, funcţia auto-reerenţială se arată în prim plan. SuprafaŢa şi structura ca puncte de interes devin prioritare subiectului: formele şi detaliile sunt definite atât prin voinţa artistului cât şi – parţial – prin hazard. Elementele picturale sunt organizate pentru a crea ritmul suprafeţei, iar imagistica luată din mediul înconjurător este un pretext pentru a obţine cadenţe valide. Gestul pictural poate defini un subiect iar conţinutul va rezulta – inevitabil şi inconştient – din influenţele vizuale ale mediului înconjurător şi ale momentului.