Imagine. Arhivă

La Muzeul Naţional de Artă Contemporană,  între 19 decembrie 2013 şi 11 mai 2014, poate fi vizitată expoziţia Imagine. Arhivă care cuprinde segmentul inactiv, până în acest moment, al colecţiei de fotografii de la MNAC. Discursul curatorial juxtapune două ipostaze diferite ale documentelor vizuale: pe de o parte, „materia primă“ ne-ordonată şi ne-clasificată, dar tocmai din acest motiv producătoare de potenţiale semnificaţii (fişete metalice ce conţin cutii cu clişee fotografice pe sticlă sau peliculă), dar şi arhive alternative realizate de Mihai Oroveanu, grupul subREAL şi Ciprian Mureşan. Publicul poate asista la procesul de inventariere şi de digitalizare  a clişeelor. Aceste imagini digitale vor putea fi privite prin intermediul unei video-proiecţii.