Mihail Sebastian, Opere I-IV

În Colecţia Pleiade a FNSA apare integrala critică a operei lui Mihail Sebastian, din care s-au editat până acum proza, teatrul, corespondenţa şi două volume de publicistică. Spirit lucid, dublat de o expresie „rapidă, directă, tăioasă ca o lamă de Toledo“, cum susţinea Ş. Cioculescu, Sebastian este un autor intrat în atenţia multor exegeţi, îndeosebi după 1990, când Jurnalul său a indus un adevărat trend al receptării etice, şi totuşi un autor care de-abia acum se bucură de o ediţie completă şi ştiinţifică.

 

Mihail Sebastian, Opere, I-IV, ediţie coordonată de Mihaela Constantinescu-Podocea, Academia Română, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2012-2013