Bucureştiul care nu mai există

Bucureşti demolat. Arhive neoficiale de imagine e titlul unui foarte reuşit album de curând apărut. Fotografiile din album au fost realizate clandestin în anii 1984-1985 de studentul Cristian Bonciocat (1964-1986) în zona în care se află astăzi Casa Poporului. „Miza iniţială nu a fost şi nu putea fi una estetică, ci una eminamente documentară, demolările din 1984 fiind cu mult mai mult decât o simplă situaţie fotografică. Întregul demers este cel al unui reportaj de amator, aceste imagini fiind mai unitare din perspectivă emoţională decât tehnică“, explică autorii, Şerban Bonciocat, Hanna Derer, Corina Popa. Volumul, foarte bine tipărit şi cu o grafică elegantă, e o plimbare vizuală pe străzi care nu mai există.

 Bucureşti demolat. Arhive neoficiale de imagine, Fundaţia Ines, Bucureşti, 2013