Sută la sută comic(s), Hotel Grand Budapest

Hotel Grand Budapest (S.U.A., Germania, 2014)

Cu tuşe apăsat parodice şi personaje desprinse parcă din comics-urile epocii, noul film al lui Wes Anderson, Hotel Grand Budapest, se anunţă (şi) un mare succes internaţional. O distribuţie de aşi, avându-i capete de afiş pe Ralph Fiennes, Edward Norton şi Saoirse Ronan, trece cu dezinvoltură prin aventuri la limita dintre genul noir şi comedia bufă, într-o scenografie adecvată caricaturizării, marca Anderson: recuperarea unei picturi renascentiste, dispute pentru stăpânirea unei averi de familie etc. Protagoniştii, portarul Gustave H. şi hamalul Zero Mustafa, provoacă râsul copios din vremuri (interbelice) aşezate, în spatele căruia însă poţi ghici şi norii negri ai viitoarei conflagraţii. Neapărat de văzut.