Andrei Terian, Critica de export

CRITICĂ LITERARĂ
Autorul impozantei monografii G. Călinescu. A cincea esenţă (2009) atacă problema valorilor pe care critica şi istoria literară românească le-ar putea oferi pieţei de idei internaţionale. Terian arată că numele şi teoriile noastre critice au capacitatea de a-şi depăşi complexele marginale şi relevanţa strict locală, dar şi că, pentru a pătrunde în circuitul academic internaţional, e nevoie de o serioasă reformă conceptuală şi metodologică. De altfel, Critica de export coincide în bună măsură cu o campanie contra habarnismului şi a justificărilor sale, cel puţin în practica cercetării literare de la noi. Căci mai departe, vorba lui de Gaulle: „Vast program!”

 

Andrei Terian, Critica de export. Teorii, contexte, ideologii, Editura Muzeului Literaturii Române, Bucureşti, 2013