Concursul de eseuri „România din biblioteca mea” a ajuns la a doua ediție. Tinerii din diaspora pot participa trimițând eseuri pe tema concursului până pe data de 24 ianuarie 2021. Vârsta maximă pentru participarea la concurs este de 18 ani. Pentru detalii, vezi pagina oficială a proiectului.

România din biblioteca mea” reprezintă și modalitatea prin care copiii din afara României țin legătura cu patria lor istorică, apropiindu-se prin lectură de ea, înlocuind prin intermediul lecturii și cărților depărtarea fizică de România. Biblioteca este, totodată, și un patrimoniu cultural al familiei, constituit din cărțile cumpărate în timp de către părinții și bunicii lor români. Copiii care compun eseuri obișnuiesc să citească. Vor descrie, astfel, România pe care o cunosc prioritar din cărțile în limba română aflate în biblioteca lor.

Concursul este organizat de Asociația Identitate Culturală Contemporană, prin HaiSalut.ro, în parteneriat cu Centrul Media Bucpress, Centrul de Informare al României din Ismail, Asociația Femeilor Românce din Grecia, Uniunea Internațională a Femeilor Române, ASOCIAȚIA CĂLĂTORIA SPRE TINE și Canal 33.

Din regulamentul concursului:

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Încurajăm copiii și tinerii cu vârsta maximă de 18 ani să trimită un eseu, pe tema „România din Biblioteca mea”, care să respecte următoarele norme de tehnoredactare:

  • Dimensiunea eseului: între 1-3 pagini;
  • Format: A4;
  • Font Times New Roman, dimensiunea 12;
  • Spațiere între rânduri de 1.5 puncte;
  • Utilizarea diacriticelor românești este obligatorie.

Copiii cu vârsta de până la 16 ani vor avea nevoie de acordul părintelui/tutorelui. Eseul trebuie trimis pe adresa de email concurs@haisalut.ro. Recomandăm ca eseul compus să fie original și creativ, să aibă un titlu relevant pentru tema propusă, să conțină introducere, cuprins și încheiere și să respecte normele de ortografie și punctuație. Alături de eseu, participanții trebuie să trimită pe aceeași adresă de email, Fișa de date de contact și de identificare, completată și semnată, care poate fi gasită la finalul regulamentului.PREMII

În cadrul concursului „România din biblioteca mea” se acordă trei categorii de premii, detaliate mai jos:

• Premiul „Cel mai bun eseu” – se acordă celor mai bune 10 eseuri, stabilite în baza evaluării unei comisii mixte, formată din profesori de limba română din mai multe ţări și membri ai Asociației Identitate Culturală Contemporană (AICC) și ai platformei haisalut.ro

• Premiul „Cel mai popular eseu” – se acordă celor mai populare cinci eseuri, care reușesc să strângă cele mai multe aprecieri pe pagina de Facebook a platformei haisalut.ro (https://www.facebook.com/haisalut.ro).

• Premiul de participare – se acordă tuturor concurenților o diplomă pentru participarea la concursul de eseuri și un set de cărți în format electronic despre România.CRITERII DE EVALUARE

1. Respectarea structurii specifice eseului: introducere, cuprins și încheiere – 20 puncte;

2. Formularea unui titlu expresiv și original al eseului – 15 puncte;

3. Originalitatea și creativitatea interpretării subiectului – 35 puncte;

4. Coerența textului, claritatea enunțului, lexicul și sintaxa adecvată – 20 puncte;

5. Respectarea ortografiei și a punctuației – 10 puncte.OBSERVAȚII

– Toate eseurile primite vor fi evaluate inițial de o comisie mixtă, alcătuită din profesori de limba română și membri ai Asociației Identitate Culturală Contemporană din București și ai platformei haisalut.ro, pentru verificarea criteriilor de eligibilitate menționate în prezentul regulament.

– Toate eseurile care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, în urma evaluării comisiei, vor fi publicate pe platforma haisalut.ro și distribuite pe pagina de Facebook a platformei haisalut.ro;

– Eseurile care conțin fragmente din surse/autori, fără precizarea acestora, vor fi considerate plagiat și vor fi excluse din concurs;

– Nu acordă puncte din oficiu. În cazul punctajelor egale, se consideră câștigătoare toate eseurile aflate în această situație;

– Orice tentativă de fraudare a aprecierilor primite pe Facebook se sancționează cu descalificarea din concurs a participantului. Prin tentativă de fraudare, se înțelege cumpărarea de like-uri pe Facebook, generarea de aprecieri prin utilizarea de conturi false etc;

– Nu se admit contestații;

– Eseurile premiate în ediția I a concursului nu vor fi acceptate.

SITE OFICIAL: https://haisalut.ro/romania-din-biblioteca-mea-editia-a-ii-a-concurs-de-eseuri-dedicat-limbii-romane/