Editura Spandugino. Programul lansărilor de carte la Gaudeamus 2019

Editura Spandugino are plăcerea să vă invite la lansările de carte pe care le-a pregătit pentru Târgul Gaudeamus 2019. În acest cadru, vom prezenta noua noastră colecție consacrată culturii organizaționale, care oferă coordonatele necesare unei veritabile reorientări către sursele profund umane ale valorii economice: integritatea, responsabilitatea și slujirea celorlalți. Inaugurăm de asemenea seria de autor dedicată unui adevărat spirit enciclopedic, Alexandru Ciorănescu, care a marcat cultura europeană din secolul trecut. Cea mai importantă contribuție românească, din ultimele decenii, la studiile despre teatru își găsește un loc de seamă la standul editurii noastre. Cronica literară ajunge și ea la o expresie exemplară în noul volum semnat de cel care a fost numit „cronicarul literar al generației 2000”. Colecția Perpetuo se îmbogățește cu un nou volum care deschide o dezbatere de actualitate asupra importanței transmiterii în cultura contemporană dominată de paradigma învățării.

Linia de contur – Daniel Cristea-Enache

Sâmbătă, 23 noiembrieora 11.00, la standul Editurii Spandugino (nr. 36)

Vor vorbi: Nora Iuga, Teodora Stanciu, Crenguța Nicolae, Daniel Cristea-Enache

Considerat de Nicolae Manolescu drept „cronicarul literar al generației 2000”, Daniel Cristea-Enache – director de imagine al Uniunii Scriitorilor din România, redactor la revista România literară și director al revistei online Literatura de azi – ne oferă în acest volum un veritabil model de memorie critică literară, elaborat de-a lungul unui portret vibrant și cât mai complet al celor mai importante cărți din proza românească recentă și din literatura subiectivă.

 

  • A transmite, a învăța – Marie-Claude Blais, Marcel Gauchet, Dominique Ottavi (traducere din limba franceză de Doina Jela)

Sâmbătă, 23 noiembrieora 14.00, la standul Editurii Spandugino (nr. 36)

Vor vorbi: Doina Jela, Bogdan Tătaru-Cazaban, Paul Marinescu

Cu această carte se intră în miezul unei dezbateri contemporane care nu-i privește doar pe specialiștii în pedagogie, ci se referă la condițiile formării într-o societate radical transformată de revoluția digitală. […] Perspectiva autorilor este cea a unor moderni lucizi, convinși de necesitatea antropologică a medierii personale în procesul formării, de unde și paginile de o convingătoare elocvență despre relația dintre maestru și discipol și pledoaria pentru inconturabila dimensiune existențială a cunoașterii. O carte despre sensul veritabil al școlii, în care înțelepciunea trecutului poate hrăni libertatea viitorului.” (Bogdan Tătaru-Cazaban, Dilema Veche)

 

  • Amintiri fără memorie – Alexandru Ciorănescu

Sâmbătă, 23 noiembrieora 15.30, la standul Editurii Spandugino (nr. 36)

Vor vorbi: Mircea Anghelescu, Ion Bogdan Lefter, Paul Marinescu

Memoriile profesorului Alexandru Ciorănescu sunt un veritabil monument literar, mărturie a unor vremuri făcute în mare parte din incertitudine și suferință, dar care aveau și o importantă componentă de umanitate, de neabătută strădanie spre împlinire morală și intelectuală și – caracteristic pentru toată viața profesorului Ciorănescu – de demnitate și umor. […] Opera sa așteaptă o acțiune concertată și gândită pragmatic; noi sperăm că această ediție pe cât posibil completă a Amintirilor profesorului Ciorănescu să fie doar începutul.” (Mircea Anghelescu)

 

  • Perspective noi în studiul teatrului – Sanda Golopenția

Sâmbătă, 23 noiembrieora 16.30, la standul Editurii Spandugino (nr. 36)

Vor vorbi: Mircea Martin, Mihai Zamfir, Sanda Golopenția, Paul Marinescu

Perspectivele noi în studiul teatrului pe care le propune Sanda Golopenția sunt rezultatul unor cercetări impresionante prin amploarea tematică, diversitatea metodologică și, în principal, prin interpretările magistrale care descoperă sensuri nebănuite ale arhitecturii și dinamicii pieselor de teatru. Sub lupa acestei lecturi, detalii de obicei trecute cu vederea precum indicațiile scenice, care în mod normal nu ar interesa decât pe actori și regizori, se relevă a fi, de fapt, elementele care compun osatura piesei de teatru. Autoare a zeci de volume de lingvistică, semiotică literară, antropologie și sociologie, Sanda Golopenția ne oferă încă o dată, cu generozitate, o preumblare prin grădinile culturii, urmărind evoluția teatrului francez de-a lungul secolului XX sau elaborând teorii pragmatice ale vorbirii, tăcerii și intersubiectivității în teatru. 

 

  • Revoluția sensului. Puterea leadershipului transcendent – Fred Kofman (traducere din limba engleză de Luana Stoica)

Sâmbătă, 23 noiembrieora 18.00, la standul Editurii Spandugino (nr. 36)

Vor vorbi: Lavinia Spandonide, Dumitru Borțun, Cosmin Alexandru, Andrei Iordache

Întâmpinată elogios de către laureați Nobel pentru economie și profesori iluștri de la MIT sau Princeton, salutată cu entuziasm și admirație de către fondatori și directori ai unor companii renumite (Facebook, Microsoft, LinkedIn), cartea lui Fred Kofman, Revoluția sensului. Puterea leadershipului transcendent, constituie o lectură fundamentală pentru cei interesați de cultura organizațională. Volumul lui Fred Kofman este un reper esențial pentru cei aflați în funcții de conducere, care doresc să-și schimbe în mod eficient activitatea, pentru a inspira oamenii și a obține această capacitate a liderului transcendent de „a descompune cele mai dificile pro­bleme ale unei organizații într-un amestec fluid de semnificație, no­blețe, virtute și solidaritate” (Fred Kofman).