Roger Vercel, Căpitanul Conan

 

 

Căpitanul Conan (Premiul Goncourt în 1934) a fost tradusă prima dată în română în 1935, de Mihail Sebastian, într-o versiune (făcută probabil în grabă) aproape ilizibilă. Traducerea lui Laurenţiu Zoicaş este incomparabil mai bună, ceea ce nu face însă romanul mult mai lizibil. De fapt, singurul interes al cărţii ţine de prezenţa României printre decorurile naraþiunii. Un argument suplimentar va fi stat în cei 100 de ani scurşi de la izbucnirea Primului Război Mondial – aflat în centrul romanului. Totuşi, cam puţin.

(Ecranizarea din care a fost preluat clişeul de pe copertă nu e nici ea mai brează.)

Roger Vercel, Căpitanul Conan, traducere din limba franceză şi note de Laurenţiu Zoicaş, postfaţă şi notă biografică de Frederic Bonnor, Editura Polirom, 2014