M. Duţescu, Uranus Park

Mafia imobiliară: cât de intim şi straniu sună aceste cuvinte! Toată lumea urăşte realitatea care se ascunde în spatele lor, dar câţi o cunosc?

M. Duţescu, un tânăr arhitect, vine cu informaţii dinăuntru. Doar asta, şi ar fi suficient pentru a-i citi cartea. Dar romanul oferă mult mai mult: cerebral şi cinic, melancolic şi brutal, pervers şi subtil, plin de lovituri cu mantă pentru cunoscători şi de plăceri pentru toata lumea. Deşi nu face parte din cavaleria stângii, Duţescu etalează, spinalizat, întreg mecanismul alienării contemporane, al exploatării şi autoexploatării. Deşi meseria lui e să ridice clădiri, în Uranus Park conduce un buldozer, silenţios şi sofisticat, care sparge în cioburi colorate şi reci faţada unei lumi strălucitoare.

 

M. Duţescu, Uranus Park, Editura Polirom, Iaşi, 2014, 272 pagini