Carte: Interpretarea culturilor

Clifford Geertz, Interpretarea culturilor, traducere de Ciprian Şiulea, postfaţă de Ştefan Guga, Editura Tact, Cluj, 2014, 440 pagini, 65 lei

„Mai mult ca niciodat, ştiinţele sociale din România au nevoie de o baz solidde cunoaştere dens, de dezvoltarea unui simţ al contextului (cum ar spune Geertz, al localului ca realitate fenomenologicşi nu neaprat geografic) şi de cultivarea unui etos al cutrii sensului în ceea ce pare a fi profund iraţional. La fel ca în cazul lui Geertz, aceste lucruri trebuie asumate ca fiind imperative deopotriv epistemice şi etice. Din toate aceste puncte de vedere, putem învăţa atât din succesele, cât şi din eşecurile lui Geertz.“ (Ştefan Guga) EDITURA.IMAGINETACT.RO