Asul de pică: Ştefan Augustin Doinaş

Dincolo de impresionanta muncă de documentare, Asul de pică are meritul de a valorifica Dosarele de Securitate ale lui Ştefan Augustin Doinaă, privite drept material documentar demn de luat în seamă în interpretare. Printr-o dezinvoltură hermeneutică vizibilă din cronici, Neagoe pune faţă în faţă notele informative ale lui Doinaă cu notele informative despre el; mai mult, pe ultimele le foloseăte chiar în decriptarea esopismelor operei, unele dintre ele greu de detectat azi, fără aportul ideologilor „rafinaţi” ai Partidului. Tânărul critic nu se dă în lături de la a scurma prin note informative după pasaje de „critică literară” – evident, pe linie partinică, dar care dau seama de potenţialul ideologic al operei ăi/sau al receptării ei.

George Neagoe, Asul de pică: Ştefan Augustin Doinaş, Editura Cartea Românească, 2013