Despre răzbunare în Ţara Oaşului

Ţara Oaşului. Lumea tradiţională şi vendeta e titlul unei cărţi extrem de interesante, de curând apărute la editura Limes din Cluj Napoca. Autorul e Nicoară Mihali, câteva texte ale lui pe această temă le-aţi putut citi, în avanpremieră, în revista Cultura. Cercetarea, bazată pe mărturii orale, dar şi pe documente vechi de arhivă, a fost începută înainte de anii ’90, când un asemnea subiect nu ar fi putut vedea lumina tiparului. Este pentru prima dată când subiectul face obiectul unei cecetări antropologice, care impresionează prin subtilitatea analizei.