Sari la conținut

A fost şi el pe Titanic

Autor: VALENTIN PROTOPOPESCU
Apărut în nr. 459
2014-03-06

14 aprilie 1912. Este sear&â259;. În sala marelui restaurant de pe pachebotul britanic Titanic pasagerii de condi)ie bun&â259; se preg&â259;tesc s&â259; ia cina. La una dintre mese se g&â259;sesc trei b&â259;rba)i: Edward John Smith, c&â259;pitanul acestui vas incredibil de mare (i luxos, Charles Duane Williams-White, un prosper avocat american care alesese s&â259;-(i stabilieasc&â259; re(edin)a în Elve)ia, (i fiul s&â259;u, Richard Norris Williams, în vârst&â259; de dou&â259;zeci (i unu de ani.
Richard se n&â259;scuse la Geneva în aceast&â259; familie din înalta societate ianchee, care num&â259;ra printre str&â259;mo(i pe Benjamin Franklin, p&â259;rinte al Constitu)iei americane. Tân&â259;rul era un excelent tenismen (i se preg&â259;tea s&â259; urmeze cursurile celebrei Universit&â259;)i Harvard. Tat&â259;l lui, Charles Duane, de(i avocat pledant de mare talent, f&â259;cuse avere producând excelente mingi de tenis. Între altele, mingile sale aveau s&â259; fie folosite în cadrul Campionatului Mondial de Tenis pe Zgur&â259; din Fran)a, care urma s&â259; aib&â259; loc în iunie 2012.
La o alt&â259; mas&â259; în sala luxosului restaurant de pe Titanic se afla Karl Howell Behr, un alt tân&â259;r juc&â259;tor de tenis american de mare perspectiv&â259;. Nici el, nici Richard (i în genere nici unul dintre cei 2200 de oameni îmbarca)i pe Titanic nu b&â259;nuiesc tragedia ce avea s&â259; se produc&â259; peste pu)in timp. Navigând în apele Atlanticului de Nord, pachebotul fusese avertizat de existen)a unor aisberguri. Navele care aveau aceea(i rut&â259; reduseser&â259; viteza, pentru mai mult&â259; siguran)&â259;. Din p&â259;cate, armatorul Titanicului, un anume Bruce Ismay, dorea cu tot dinadinsul ca nava lui s&â259; doboare recordul privind traversarea oceanului din Europa în Statele Unite înc&â259; de la prima c&â259;l&â259;torie. De aici (i presiunea la care îl supune pe c&â259;pitanul Smith. B&â259;trânul marinar cedeaz&â259; (i d&â259; libertate ca sala motoarelor s&â259; lucreze din plin.
Dup&â259; un timp, cina ia sfâr(it, comandantul se retrage, dar Duane are chef s&â259; mai z&â259;boveasc&â259; la bar. Din p&â259;cate, ora este înaintat&â259;, iar barmanul anun)&â259; c&â259; nu mai serve(te alcool. B&â259;rba)ii Williams se retrag în cabinele lor. La 23 (i 40 de minute un zgomot infernal (i o cutremurare n&â259;prasnic&â259; îi trezesc brusc pe americani, ca (i pe ceilal)i pasageri. Titanicul fusese lovit de iceberg. La bord haosul este maxim. Un pasager îngrozit se baricadeaz&â259; în cu(et&â259;, blocând intrarea. Stewardul nu poate p&â259;trunde, dar tân&â259;rul Richard, atletic (i bine antrenat, sparge u(a cu o lovitur&â259; de um&â259;r. Pentru moment, pasagerul este salvat. Oamenii se precipit&â259; pe punte, c&â259;tre b&â259;rcile de salvare. Dezam&â259;girea este crunt&â259;, c&â259;ci b&â259;rcile prezente la bord nu pot transporta decât jum&â259;tate din pasageri (i matelo)i. O eroare uman&â259; ce se va dovedi fatal&â259;…
Nici ofi)erii nu se descurc&â259; prea bine. Ei vegheaz&â259; la transbordarea civililor, dar nu îmbarc&â259; la capacitate maxim&â259; b&â259;rcile existente. Dup&â259; ce acestea se îndep&â259;rteaz&â259; de vapor, la bord mai sunt înc&â259; o mie (ase sute de oameni, iar nava se înclin&â259; periculos, ridicându-se din ap&â259;. În una dintre b&â259;rci, cea cu num&â259;rul cinci, Karl Howell Behr trage vârtos la rame. Este unul dintre noroco(i, a apucat s&â259; fie îmbarcat cu primul val de refugia)i. La câ)iva pa(i de el st&â259; cea care îi va deveni so)ie. Peste câteva ore o va cere în c&â259;s&â259;torie, la apari)ia vasului Carpathia…
Realizând c&â259; totul evolueaz&â259; c&â259;tre un naufragiu iminent, Richard (i Duane Williams se arunc&â259; în apa rece ca ghea)a, al&â259;turi de alte sute de neferici)i. Contactul cu apa care m&â259;sura trei grade Celsius a sem&â259;nat cu un plonjon pe o lam&â259; de cu)it. Înotând pe lâng&â259; Titanic, junele Richard î(i ajut&â259; tat&â259;l s&â259; r&â259;mân&â259; la suprafa)&â259;. Priveli(tea este neverosimil&â259;: pachebotul este perpendicular în ap&â259;, ca un bloc de mai multe etaje, i se v&â259;d deja elicele. Apoi, imensa structur&â259; de metal se rupe la mijloc, pr&â259;bu(indu-se în abis (i generând un val uria(. Duane este tras de vârtej în adâncuri, Richard are norocul s&â259; se aga)e de o bucat&â259; de lemn, gest salvator. Apoi, (ansa îl aduce în apropierea unei plute încropite dintr-o u(&â259; mare de lemn. Cineva îl apuc&â259; de guler (i tân&â259;rul sportiv începe s&â259; înoate ag&â259;)at cu bra)ele de marginea plutei. A renun)at deja la înc&â259;l)&â259;ri, dar de palton nu se poate debarasa. &â350;i pentru c&â259; oamenii încep s&â259; moar&â259; de frig, pe plut&â259; se ive(te un loc. O alt&â259; mân&â259; salvatoare îl trage pe Richard din ap&â259;. La dou&â259; ore de la pr&â259;p&â259;d, în dep&â259;rtare se v&â259;d luminile de pe pachebotul englez Carpathia. Supravie)uitorii sunt salva)i de inimo(ii marinari britanici. Richard Williams este dus de urgen)&â259; în încropita sal&â259; a urgen)elor medicale. Picioarele îi sunt pur (i simplu congelate, pericolul de cangren&â259; este iminent. Doar c&â259; americanul refuz&â259; categoric amputarea membrelor. Orele care urmeaz&â259; vor fi decisive, iar Richard se aga)&â259; de mânerele pere)ilor, de scaune (i mese pentru a merge. Sare, bate step, se ciupe(te, încearc&â259; genuflexiuni. Încetul cu încetul o parte din mobilitate îi revine.
Ajuns la New York, tenismenul va avea parte de un tratament sofisticat, în urma c&â259;ruia se va recupera fizic 100%. Richard î(i urmeaz&â259; steaua norocoac&â259;. Devine student (i apoi absolvent de Istorie la Harvard, f&â259;r&â259; s&â259; renun)e la tenis. În septembrie 1912 câ(tig&â259; dublul-mixt de la Forrest Hills, al&â259;turi de Mary Brown, iar sfâr(itul anului îl va g&â259;si în ipostaza de a fi num&â259;rul doi în ierarhia american&â259;! În iulie 1913, Richard joac&â259; la Wimbledon pentru Statele Unite, contribuind la câ(tigarea Salatierei de Argint! Peste un an, în 1914, el va disputa sferturile de final&â259; ale Campionatelor Interna)ionale de Tenis ale Statelor Unite în compania celuilalt supravie)uitor de pe Titanic, acum un avocat în plin&â259; ascensiune, Karl Howell Behr. Se impune Richard Williams, care va fi (i campionul de simplu al edi)iei, la fel ca peste doi ani!
Norocos cum deja îl (tim, Williams jr. are zile (i în timpul Primului R&â259;zboi Mondial, în cadrul c&â259;ruia se distinge prin fabuloase fapte de bravur&â259; pe fronturile din Europa. Este decorat cu Legiunea de Onoare (i Crucea de R&â259;zboi. Revenit la via)a civil&â259; (i reg&â259;sind terenul de tenis, el mai câ(tig&â259; alte patru Cupe Davis pentru America, la care se adaug&â259; medalia de aur la Olimpiada de la Paris din 1924, în proba de dublu-mixt, al&â259;turi de compatrioata lui, Hazel Hotchkiss.
Retras din sportul alb la vârsta de 35 de ani, Richard Norris Williams începe o carier&â259; de bancher extrem de solid&â259;, f&â259;r&â259; a neglija (i activitatea de filantrop sau cea (tiin)ific&â259;. El a fost, între altele, pre(edintele Philadelphia Historical Society vreme de dou&â259;zeci (i doi de ani! Richard s-a stins în 1968, la vârsta de (aptezeci (i (apte de ani, dup&â259; o via)&â259; plin&â259;, în care spaima de moarte r&â259;mas&â259; în urma tragediei de pe Titanic s-a convertit în dragoste fa)&â259; de tenis, performan)&â259; social&â259; (i respect fa)&â259; de semeni… Un adev&â259;rat erou al unei pove(ti americane de succes!