Cosmin Borza, Marin Sorescu – singur printre canonici

Cosmin Borza, Marin Sorescu – singur printre canonici, Editura Art, Bucureşti, 2014

 

Volumul lui Cosmin Borza, Marin Sorescu – singur printre canonici, nu suferă de niciuna dintre „metehnele” debuturilor în critică. Nici supralicitarea subiectului, nici ataşamentul necondiţionat faţă de autorul monografiat nu-i stau în fire tânărului critic. În schimb, el reuşeşte să demonstreze, cât se poate de limpede, că „veriga lipsă” în evoluţia de la şaizecism la optzecism nu poate fi decât Marin Sorescu. Un demers de restaurare care depăşeşte, aşadar, „cazul” Sorescu şi soluţionează o problemă mai amplă a istoriei literare recente. Fapt deloc la îndemâna criticilor de azi, chiar mai experimentaţi decât Cosmin Borza.