Autor: CARMEN CORBU
Apărut în nr. 470
2014-06-05

Extremităţile corpului se alungesc straniu, proporţiile anatomice nu mai respectă realitatea cunoscută, atitudinea e contemplativă, uşor încremenită în căutarea unei siguranţe care trebuie să fie pe undeva. Obiectele ambientale, atâtea câte sunt, au o provenienţă incertă. Gestul, singur, e mai totdeauna familiar. Figurile sunt recognoscibile şi totuşi nu. Provenienţa lor e mai degrabă culturală decât cotidiană. Cuplul din „Fiançailles“ are trimitere imediată spre soţii Arnolfini ai lui Van Eyck. Grupul din „La trottinette de Lisa“ duce la „Concertul din ou“ şi la Bosch. Chiar şi într-un portret feminin mai convenţional reprezentat, desenul aminteşte de Eva din „Grădina Deliciilor Pământeşti“.
Mai multe lucrări semnate de George Mazilu au fost prezentate la Pavilionul Art Safari de la Bucureşti de Galeria 9 din Cluj-Napoca. Cu o activitate expoziţională recentă susţinută predominat în Franţa (Galeria Samagra) şi Statele Unite (Turner Carroll Gallery sau Thomas Masters Gallery), estimarea pentru o pictură a lui Mazilu, pe piaţa internaţională, se situează într-un interval de 5.000-15.000 de euro. Artistul este mai puţin cunoscut publicului din România. Singurele lucrări semnate de el şi apărute pe piaţa de artă din ţară au fost tranzacţionate de casa de licitaţii Quadro din Cluj, cu aproximativ o lună în urmă. Două desene în creion, în aceeaşi notă a suprarealismului contemporan cu influenţe directe din Renaşterea nordică, au înregistrat o adjudecare la valoare de 400 de euro fiecare.
Input şi asimilare
Mazilu este recunoscut internaţional în special pentru varietatea de influenţe artistice (Bruegel, Bosch, Velázquez, Goya), dar şi pentru înscrierea într-un suprarealism contemporan cu accente de fantastic şi absurd. Născut în 1951 şi plecat din ţară în 1982, lui George Mazilu i s-a atribuit o reacţie artistică la mediul politic în care a trăit în România. Fiinţele distorsionate, vidul în care e plasată încremenirea lor, dimensiunea absurdă a unor atitudini, predominanta întunecată a fundalurilor pot fi citite în această cheie a reflectării unui climat social alterant. Până la urmă, a reflectării oricărui mediu care determină realităţi psihologice pentru individ. Situaţie extrem de dificilă – a asimilării unui input – şi o rezolvare frumoasă, prin apelul la grotescul nord-renascentist şi prin echilibrul între angoasă şi securitate. Neliniştitoare într-o măsură, compoziţiile lui Mazilu nu forţează limitele, rămân doar provocatoare şi enigmatice.

george-mazilu-logodniciiGeorge Mazilu, Fiançailles
mazilu-la-madone-au-muguet

George Mazilu, La madone au muguet
mazilu-la-trottinette-de-lisa

George Mazilu, La trottinette de Lisa