Sari la conținut

Horia Bernea şi Ovidiu Avram. Vânzări în licitaţii

Autor: ***
Apărut în nr. 472

Horia Bernea, „Gradinã la Poiana Mãrului“

În limbajul obişnuit, cu tonalitãŢile reŢinute, liturgice aproape, cu tuşe emoŢionant de solide, o altã lucrare din seria peisajelor de la Poiana Mãrului, semnatã de Horia Bernea, a fost recent tranzacŢionatã. Propus cu specificaŢia „provenienŢã: colecŢia criticului şi istoricului de artă Radu Bogdan“ şi cu o estimare minimã de 3.000 de euro, tabloul a fost adjudecat cu 5.500 de euro. (C.C.)

horia-bernea-gradina-la-poiana-marului

Horia Bernea, Grãdinã la Poiana Mãrului (c) artmark.ro

Suprarealism în paşi mici: Ovidiu Avram, a doua vânzare

ovidiu-avram-ingerul-locomotivei

Dupã un Nicolae Maniu, vândut cu 2.000 de euro şi un Ovidiu Avram adjudecat cu 1.000, încã o tranzacŢie de gen a fost înregistratã pe piata secundarã de la Bucureşti. Uleiul pe pânzã „Îngerul locomotivei“ semnat de Ovidiu Avram a fost propus colecŢionarilor la casa de licitaŢii Artmark. Rezultatul: 1.000 de euro obţinuŢi pentru lucrare. (C.C.)

Ovidiu Avram, Îngerul locomotivei (c) artmark.ro