Reabilitarea regelui trădat

Să fie o trăsătură specific naţională plăcerea românilor de a-şi uita, micşora şi chiar de a lua în derâdere prestigiul marilor înaintaşi găsindu-le, cu o curiozitate răutăcioasă, noduri în papură, respectiv, în biografia lor, nu toată lineară, ci, cum se întâmplă, marcată („pătată“!) de compromisuri, cedări tactice ori datorate unor fatale porniri omeneşti? Până şi… Continuă lectura Reabilitarea regelui trădat

Despre ura literară

Un portret de speriat, negru şi „duşmănos“ îi face scriitorului Nicolae Breban prăpăstiosul pamfletar şi eruditul analist al romanului poliţist universal, Mircea Mihăieş: Omerta Breban, în România literară nr. 24/12 iunie 2015. Echivocă, punerea sub protecţia „legii tăcerii“ mafiote a prozatorului este şi ilegală: cel puţin în Sicilia, ea a fost de mult abrogată şi… Continuă lectura Despre ura literară

Nostalgia solidarităţii

Am citit recent în România literară un ciudat Apel la raţiune în care bunele intenţii ale pacifistului semnatar – dacă bune or fi fost! – se prefac iute într-o veritabilă aţâţare la război! Cum să-i inviţi şi să chemi la trezirea bunului-simţ şi la practicarea dialogului raţional aruncând în capul celor de altă părere salve… Continuă lectura Nostalgia solidarităţii

Bătrâna corabie şi mateloţii ei

Un editorial foarte frumos şi just în toate părţile lui componente semnează Nicolae Manolescu în România literară din preajma Paştelui (nr. 15-16 din 10 aprilie 2015, şi nu din 2014 cum a observat în paginile revistei cusurgiul ochi de Argus al unui cârcotaş cu orice preţ!). E, din câte se vede, un editorial programatic, articol… Continuă lectura Bătrâna corabie şi mateloţii ei

Junii corupţi şi patriarhii lor…

Lăsând la o parte câteva notiţe pline de priviri şi înţepături răutăcioase aruncate de vigilentul „ochi magic“ ori teribila „fantomă care bântuie şi România“ din imaginaţia tulburată („şi nimica mişcă“!) a lui Mihai Zamfir, unde el îi descoperă şi-i trage de păr pe „junii comunişti români de astăzi“ care „ar vrea să fie ei cei… Continuă lectura Junii corupţi şi patriarhii lor…

Denigratori şi retrograzi…

În România literară, o ţară tristă plină de umor, totul sau aproape totul devine din ce în ce mai previzibil, iar insolitudinea, surpriza şi neprevăzutul care ţin atenţia trează şi încordată îşi micşorează văzând cu ochii frecvenţa şi spaţiul de descindere: previzibilitatea e o garanţie a plictiselii! Ar fi, după dna Aura Christi (Contemporanul, februarie… Continuă lectura Denigratori şi retrograzi…

Ochiul magic minte de îngheaţă apele

România literară (nr. 1-2, a.c.), revistă condusă de acad. N. Manolescu, ambasadorul nostru la U.N.E.S.C.O., îmi dedică, la rubrica Ochiul magic, un articol foarte iritat sau, mai corect spus, un pamflet în care sunt denunţat ca om de rea-credinţă, arogant faţă de colegii mei (scriitori), incorectitudine faţă de statul român care, nu-i aşa?, sprijină cultura… Continuă lectura Ochiul magic minte de îngheaţă apele

Antologia pâinii

Un mic val de nostalgie bate ţărmul României literare. Madlena ce-i suscită amintirile lui Nicolae Manolescu este de tot prozaică: intenţia patronatului de la Rompan „de a reveni la reţeta de pe vremea lui Ceauşescu de fabricare a pâinii, chipurile mai bună decât cea de azi“. Disputa dintre reputatul critic şi Rompan în jurul calităţii… Continuă lectura Antologia pâinii

„Reabilitarea comunismului“, etapa pe ţară

Polemicile care se hrănesc din distorsiuni de interpretare mă enervează pentru că întrevăd imposibilitatea tranşării. E ca la Beckett – Godot nu mai vine şi fiecare rămâne ca înainte, convins de ceea ce credea de la bun început. Cred că argumentul suprem pe care se sprijină replica pe care mi-o dă Radu Vancu pe contributors.ro… Continuă lectura „Reabilitarea comunismului“, etapa pe ţară

Preţul scriitorului

Cât valorează un scriitor? – e întrebarea pe care şi-o pune Mircea Mihăieş într-o Actualitate din România literară, nr.23/ 2014. Cât „valorează“ el astăzi: ce cotă de piaţă şi de bursă are un scriitor, cât preţuieşte în lei/ dolari/ euro „marfa“ pe care o reprezintă – ar mai trebui numaidecât precizate pentru ca întrebarea să… Continuă lectura Preţul scriitorului