Cultura literară

Catalogul manuscriptelor româneşti. O nedumerire

Catalogul manuscriptelor româneşti. În răstimpul 1907-1931, Biblioteca Academiei Române a publicat, sub acest titlu, trei volume cuprinzând descrierea a 1061 de manuscrise (I – 1907, întocmit de Ioan Bianu; II – 1913, întocmit de Ioan Bianu şi Remus Caracaş; III – 1931, întocmit de Ioan Bianu şi G. Nicolăiasa). Lucrul a fost întrerupt de moartea […]

Sugestii şi proiecte pentru cultura naţională formulate de Lucian Blaga

În presa bănăţeană şi transilvăneană de la începutul anilor ‘20 ai secolului XX, Lucian Blaga a publicat relativ multe contribuţii filosofico-estetico-cultural-folclorice, în care, chiar şi mişcările de avangardă apusene, pe care le prezenta cu gândul de a le încetăţeni la noi, erau puse în legătură cu străvechile noastre tradiţii spirituale populare. Avem în vedere, de […]

Un intelectual lucid

Dumitru Micu, Studii, eseuri, articole I. Microsinteze şi micromonografii, Editura Muzeul Literaturii Române, Bucureşti, 2015 La cei 87 de ani ai săi învingându-şi cu brio problemele de sănătate, ca mai noi toţi de vârste apropiate, Dumitru Micu îşi ţine încă bine în mână condeiul (totdeauna a scris cu cerneală, nu la maşina de scris), oferindu-ne […]

Eminescu şi românizarea absolută

Lucian Boia, Mihai Eminescu, românul absolut: facerea şi desfacerea unui mit, Editura Humanitas, 2015, Bucureşti, 224 p.   Am pretenţii de la o carte scrisă de Lucian Boia. Precizez că nu mă refer la valoarea interpretărilor propuse (polemica e un principiu fertil), ci la baza documentară. Părerile pe care ilustrul istoric le prezintă sunt caracterizate, […]

Rememorări la inaugurarea unui muzeu literar

La Cotnari, unde toamna e întotdeauna bogată în roade, s-a deschis muzeul literar Cezar Petrescu. Este al 13-lea memorial al Muzeului Naţional al Literaturii Române din Iaşi. Celelalte sunt: Dosoftei în zona Curţii Domneşti din capitala Moldovei, Creangă în „mahalaua celestă“ a Ţicăului (primul din România, inaugurat cu mai bine de o jumătate de an […]

Tehnici de eschivare

Fără să se întoarcă împotriva practicilor postmoderne, tinerii poeţi debutaţi după consolidarea principalelor nume şi direcţii ale generaţiei 2000 au fost martorii unor conflicte generaţionale sterile, motiv pentru care, fără a juca până la capăt cartea ironiei destructive, aceştia aleg cu bună ştiinţă să refolosească în avantajul lor o parte a marotelor şi convenţiilor literare […]

De la dreapta la stânga

În România anilor ’90 dominaţia ideologică a dreptei este totală. Ea se produce pe două canale principale. În primul rând, e vorba de recuperarea interbelicilor de dreapta (Nae Ionescu, Mircea Eliade, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu, Emil Cioran, Petre Ţuţea); cum aceştia fuseseră interzişi mai mult sau mai puţin parţial sub comunism sau valorificaţi estetizant ori […]

Românica

Adrian Alui Gheorghe, Laika, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2014, 300 p. Citind improvizaţia epică publicată anul trecut de Adrian Alui Gheorghe, e aproape imposibil de stabilit o ierarhie a celor mai neinspirate decizii conexe ei. Titlul Laika? Strategia editurii de a promova volumul drept „romanul Revoluţiei române“? Sau acordarea premiului USR pentru „cartea de proză“ […]

Metafizicianul ştiinţei

Stéphane Lupasco, Infinitul şi experienţa. Corespondenţă primită, articole, interviuri, ediţie îngrijită tabele cronologice, traducere, note, comentarii şi indice de Oana Soare, prefaţă de Basarab Nicolescu, postfaţă de Eugen Simion, Academia Română. Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2015       În volumul Infinitul şi experienţa. Corespondenţă primită, articole, interviuri este publicată corespondenţa primită […]

Alegorie şi ambiguitate

Nathaniel Hawthorne, Litera stacojie, traducere de Anca Florea, Bucureşti, Editura Corint, 2015   Nathaniel Hawthorne publică cel mai bun roman al său, Litera stacojie (care este, în paranteză fie spus, şi cea mai de succes scriere a lui), în anul 1850, impunând, deodată, un standard extrem de ridicat la nivelul prozei, câtă vreme acesta este […]

epaper Legenda comenzi: instructiuni_epaper