Cultura literară

În Muzeul Limbii Oltene

Grigore Brâncuş, Expresie populară în ciclul La Lilieci de Marin Sorescu, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2014   Cum se ştie, în anii de după Marea Unire, Sextil Puşcariu a întemeiat la Cluj un institut de lingvistică sub frumosul nume Muzeul Limbii Române. Cam aşa ar putea suna, schimbând doar atributul, un subtitlu pentru marea carte […]

Serenitatea lirică, un antidot al vremurilor de restrişte

După un deceniu fără câteva zile de existenţă „privată“, revista Cultura îşi încetează apariţia. Motivul? Fireşte, unul meschin, capitalist, pecuniar: nu mai sunt bani. Don Quijote al turnirului de a descoperi sunători şi în piatră seacă, citeşte umilinţa de a cere unor prezumtivi sponsori finanţare pentru un scurt răgaz, academicianul Augustin Buzura a coborât drapelul […]

Toamna literară franceză – oglinda în care se răsfrâng neliniştile noastre

Analiză din perspectiva atentatelor din 13 noiembrie de la Paris Îmi propusesem să scriu un articol despre prolifica toamnă literară franceză de anul acesta. Intenţia mea era să scot în evidenţă dinamismul ei capabil să producă un număr atât de impresionant de opere literare, luând în calcul apariţia a nici mai mult nici mai puţin […]

Lunedismul în istorii orale

Daniel Puia-Dumitrescu, O istorie a Cenaclului de Luni, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 2015, 464 p. Există ceva legende despre Cenaclul de Luni (1977-1983), fenomen denumit iniţial Cenaclul Studenţilor Centrului Universitar Bucureşti (1977-1978). Este perioada când un absolvent de facultate avea şansa de a încheia studiile cu media 10 şi 50% (!), dacă dovedea sârg, implicându-se […]

Nicolae Labiş între Maiakovski şi Rimbaud

Dacă ar fi avut un mers natural al vieţii, Nicolae Labiş ar fi împlinit la finele acestui an 80 de ani. Născut la 2 decembrie 1935, sfârşeşte în noaptea de 21 spre 22 decembrie 1956, ca victimă a unui accident de tramvai, întâmplat în 9 spre 10 decembrie. La numai 21 de ani, poetul crease […]

Despre mitul eminescian mai mult, despre Lucian Boia mai puţin

Lucian Boia, Mihai Eminescu, românul absolut. Facerea şi desfacerea unui mit, Editura Humanitas, 2015 Prima frază a cărţii lui Lucian Boia Mihai Eminescu, românul absolut. Facerea şi desfacerea unui mit, apărută la Humanitas, cea cu care începe Cuvântul de lămurire, conţine deopotrivă o constatare şi o mărturisire: „Ce poate fi mai chinuitor decât să cauţi […]

Departe de cele literare

Ca un adevărat eveniment ar trebui întâmpinat micul volum de memorialistică al lui Eugen Negrici, Sesiunea de toamnă, apărut nu de mult la Cartea Românească. În ciuda faptului că teoreticianul şi criticul pare că râcâie pe fundul sertarului după ultimele pagini nepublicate, cartea de 200 de pagini se citeşte cu sufletul la gură. E şi […]

Viaţa, comentariu al unor texte anonime

Clasicii sunt destul de imprevizibili, fie merg în altă parte decât ne-am obişnuit noi să-i vedem, fie vin, pe neaşteptate, în faţa noastră. Nu poţi fi niciodată sigur cu privire la ce au dorit să spună şi, mai ales, la soarta peste timp a celor spuse. De pildă, Arthur Schopenhauer, cu paginile sale deloc obişnuite […]

Reprezentantul lui Vianu pe pământ

În două (trei!) numere la rând (46, 47-48/ 2015), România literară întoarce spatele actualităţii spre a se cufunda în „eternul interbelic“: splendid „paseism“, plin de învăţăminte pentru actualitate! Câţiva studenţi de la mijlocul secolului trecut, azi reputaţi istorici literari şi profesori universitari îl evocă pe Edgar Papu reîntors între noi printr-un volum de Memorii dintr-un […]

Un poet moldovean – Alexandru Hâjdău

De-a lungul istoriei, de-a lungul multor secole de frământări şi căutări ale identităţii noastre, un număr deloc neînsemnat de cărturari (teologi, istorici, scriitori ş.a.) au fost nevoiţi a se exprima într-o altă limbă, fără însă a se rupe sufleteşte de matca spirituală, de fondul etnic căruia i-au aparţinut. Toţi aceştia trebuie aduşi (dacă n-au fost […]