Cultura literară

Ion Luca Caragiale Origini şi vizionarism

Ion Luca Caragiale s-a născut la 30 ianuarie 1852, dinspre ziuă, în satul Haimanale, judeţul Dâmboviţa, ţinând de Mânăstirea Mărgineni. Azi, satul poartă numele I. L. Caragiale fiind inclus în judeţul Prahova. Mama sa, braşoveanca Ecaterina Chiriac Caraboas, a ţinut să-i dea copilului său numele de Ion, pentru că a venit pe lume în ziua […]

Un izvor genuin de metafore populare descoperit de Lucian Blaga

Unele întâmplări, aparent fără importanţă deosebită, din viaţa marilor scriitori au repercusiuni neaşteptate – surprinzătoare – în planul creaţiei lor artistice. Lucian Blaga, aflat în vizită la Gura Râului, cândva, în <august> 1950, lua în mână, după relatările Liviei Armeanu (1), „o carte de plante medicinale“ şi era încântat „de numele popular al uneia care […]

Poezia simbolistă, în ediţie bilingvă

Aurel Rău, Prin pădurile de simboluri. Poeţi simbolişti francezi, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2014 Poet de seamă al generaţie noastre (Al. Andriţoiu, Ion Horea, Vasile Nicolescu, Aurel Gurghianu) Aurel Rău şi-a exersat virtuţile creatoare, vasta lui cultură, cu deosebit succes în eseistică şi mai ales în traduceri. Lui îi datorăm cărţi importante din acest domeniu […]

Eminescu şi economia

Ioan Şoldu, Actualitatea gândirii economice a lui Eminescu, Editura Buna Vestire, Blaj, 2015   În legătură cu Eminescu s-au emis cele mai contradictorii aprecieri. În ultimii ani a fost subiect de violentă contestare. A deranjat mai ales definiţia lui C. Noica – „Eminescu sau omul deplin al culturii româneşti“. Eminescu, a demonstrat filosoful de la […]

Un Sadoveanu mai puţin cunoscut

Se împlinesc 135 de ani de la naşterea lui Mihail Sadoveanu. Un bun prilej de a reciti ceea ce poate fi numit jurnalul său intim. În 1937, la vârsta de 57 de ani, Mihail Sadoveanu mărturisea: „Am obiceiul să distrug scrisorile, ciornele şi notele, ca să nu fie bătaie de cap mai târziu pentru oameni […]

Figura spiritului creator

Eugen Negrici, Sesiunea de toamnă (jurnal), Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2015, 240 p.   Eugen Negrici este un fals anticălinescian, ca I. Negoiţescu. Dar, concomitent, e un lovinescian atipic. Metoda lui – de la Antim: logos şi personalitate (1971) la Iluziile literaturii române (2008) – încearcă să medieze cele două excese ale mentorului de la […]

Memoriile din închisorile comuniste. Literatură sau document?

Maria Hulber, Memorialistica detenţiilor politice româneşti, Editura Ratio et Revelatio, Oradea, 2015   Literatura confesivă publicată în perioada postdecembristă se află la ora bilanţului semnificativ. Explorări parţiale au mai fost întreprinse. După douăzeci şi cinci de ani de la Revoluţia din 1989, producţia editorială este impresionantă – şi dezvăluirile nu pot fi considerate încheiate. În […]

Thrillerul românesc: de la Pavel Coruţ la Biblia pierdută

Sub eticheta de „thriller“ pot intra atât romane SF, cât şi policieruri, romane de spionaj, erotice ş.a.m.d. Ceea ce particularizează thrillerul este ritmul său, calitatea de page-turner programat să nu poată fi lăsat din mână. Tocmai pentru că nu se întreţine din utilizarea unor mitologii tematice strict recognoscibile de comunităţi locale de fani, precum romanul […]

7 continuări ale unor serii clasice

7. Brandon Sanderson, The Gathering Storm (2009), Towers of Midnight (2010), A Memory of Light (2013) Robert Jordan a murit înainte să isprăvească seria fantasy The Wheel of Time (Roata timpului), din care publicase, între 1990-2005, unsprezece volume groase. Misiunea de a termina treaba i-a revenit lui Brandon Sanderson, care a conchis saga în trei […]

Stéphane Lupasco în corespondenţă

Stéphane Lupasco, Infinitul şi experienţa. Corespondenţă primită, articole, interviuri, ediţie îngrijită, tabele cronologice, traducere, note, comentarii şi indice de Oana Soare, prefaţă de Basarab Nicolescu, postfaţă de Eugen Simion, Academia Română. Fundaţia Naţională pentru ştiinţă şi Artă, Bucureşti, 2015   „Influenţa lui Stéphane Lupasco asupra culturii franceze este considerabilă dar, în majoritatea cazurilor, subterană. Inclasabil, […]

epaper Legenda comenzi: instructiuni_epaper