Vechiul şi noul documentarism

E un fapt elementar că întotdeauna istoria literară s-a bazat pe documente, fie că a realizat biografii ale scriitorilor, fie că a construit sinteze de epoci şi curente literare. Diversitatea acestor documente e foarte mare, în funcţie de misiunea istoricului literar şi în funcţie de momentul istoric în care lucrează umilul exeget. Vechea istorie literară… Continuă lectura Vechiul şi noul documentarism