Sari la conținut

Despre revista Cultura

Cultura este o publicaţie privată editată de Fundaţia Culturală Română. Prezentă din 2004 pe piaţa media, Cultura este o revistă săptămânală socio-culturală, liberă de orice constrângeri de natură politică sau ideologică, străină de partizanate sau comenzi impuse de interese de grup.

Urmând vocaţia Fundaţiei Culturale Române de cultivare şi promovare a valorilor româneşti în ţară, în străinătate şi în rândul românilor din jurul graniţelor şi de pretutindeni, revista are drept scop prezentarea culturii şi civilizaţiei noastre în continuitatea şi diversitatea lor – din trecut şi până în cea mai recentă actualitate, precum şi conectarea lor cu fenomenul cultural european şi mondial..
Revista CULTURA stimulează circulaţia ideilor, schimbul intelectual, dialogul între creatorii de toate genurile de la noi şi de aiurea.

Cultura este o revistă deschisă: în paginile ei se cultivă respectul pentru adevăr, pentru valorile culturale şi civice, atenţia şi înţelegerea pentru opinia celuilalt, cordialitatea şi prietenia, dovadă că, în comparaţie cu celelalte publicaţii româneşti, are cel mai mare număr de colaboratori şi cei mai diverşi sub aspectul specialităţii, prestigiului şi opţiunii politice.

Revista conţine 32 de pagini de informaţie şi comentarii, referitoare la toate domeniile culturii, de la literatură, istorie, antropologie până la artele spectacolului, artele vizuale şi sport, bucurându-se de colaborarea constantă şi de suportul intelectual şi moral al unor personalităţi culturale şi ştiinţifice de valoare şi de notorietate internaţionale – universitari, academicieni din România şi din diferite ţări ale lumii, scriitori, oameni de artă, jurnalişti.
Dosarele tematice, de mare complexitate şi actualitate, publicate în CULTURA sunt recunoscute ca fiind bine documentate, argumentate şi alcătuite întotdeauna cu participarea generoasă a celor mai reputaţi specialişti.

Respectând principiul conform căruia cultura română este una şi indivizibilă, indiferent unde trăiesc producătorii ei, în ţară sau în străinătate, şi dorind să menţină viu în rândul românilor de pretutindeni – de toate vârstele şi de toate categoriile sociale – ataşamentul faţă de limba maternă şi faţă de cultura natală, revista ilustează, comentează şi recomandă săptămânal, în paginile ei, performanţele şi evenimentele culturale produse sau legate de români în context românesc şi internaţional. Ea este, de altfel, şi singura dintre pubicaţiile româneşti care a inaugurat şi menţine de ani de zile o rubrică dedicată diasporei,i intitulată România din diaspora.

Cultura are deja un public al ei. Interesul manifestat faţă de această revistă se datorează cu certitudine faptului că ea s-a construit în timp ca o instituţie de cultură, capabilă să garanteze şi să-şi sporească fiabilitatea ca sursă indispensabilă de informaţie pentru cititorii români din ţară şi din străinătate, inclusiv pentru traducătorii străini de limba română.
Cultura este o revistă de atitudine civică, de echilibru şi de caracter, preocupată deopotrivă de cotidian şi de perspectivă, mereu atentă să nu înşele în niciun fel aşteptările cititorilor săi.
Este şi motivul pentru care publicul este din ce în ce mai dornic s-o citească, mai solidar şi mai ataşat faţă de Cultura, judecând fie şi după îndemnurile repetate pe care le primim de a asigura revistei o difuzare mai largă – naţională şi transnaţională.

Lasă un răspuns