Ramona Ardelean

RAMONA ARDELEAN Născută în 1972, este absolventă a facultății de filosofie, Universitatea din București, deține o diplomă de master în psihanaliză. Doctorand al aceleiași facultăți cu o teză despre Fragmentarea conștiinței. A publicat și în revista Timpul. Publică articole științifice în reviste de specialitate. Este profesor de filosofie în învățământul liceal.

ramona ardelean


 1. Sumar nr. 26 / 2017 582

 2. Când somnul raţiunii naşte monştrii credinţei

 3. Mozart şi Salieri 543

 4. Improvizaţii fatale 542

 5. Unul dintre paradoxurile evoluţiei 538

 6. Nihilismul gândirii 536

 7. Destinul femeii 535

 8. A good enough mother/ a good enough God 534

 9. Lătrătura naţională 532

 10. Vizibilitatea ca vulnerabilitate morală 530

 11. Scandalul nedreptăţii 528

 12. Inteligenţă şi sexualitate 525

 13. Libertatea desacralizată 523

 14. Mentalitate 521

 15. Opiumul oboselii 519

 16. Jiddu Krishnamurti sau revoluţia gândirii 517

 17. Cauza şi efectul răului 516

 18. Eul este Altul 514

 19. Absenţa supraeului naţional 513

 20. Legitimitatea estetică a urâtului 510

 21. Omul-creator şi omul-maimuţă 509

 22. Virginia Woolf – între flux şi reflux, creaţie şi boală 508

 23. Ars Amandi sau metamorfoza iubirii 507

 24. Scrisul ca pharmakon al uitării 504

 25. Plânsul ca origine a limbajului 502

 26. Excelenţă în Civism – Gala Premiilor „Om între oameni“ 501

 27. Iertarea ca Aroganţă 497

 28. Fericirea, o dorinţă legitimă 496

 29. Imposibilitatea întoarcerii 494

 30. Egoismul Drepturilor 493

 31. Destinul libertăţii noastre 492

 32. Mândria inimii şi orgoliul intelectului 491

 33. Iubire şi entropie 490

 34. A da şi a primi – două sensuri culturale 489

 35. Extazul unităţii şi fizica cuantică 488

 36. Îndoiala lui Orfeu – sursă a necredinţei nevrotice 487

 37. Scara Iadului. Mai binele ca duşman al Binelui 480

 38. Inflaţia cuvintelor 471

 39. Educaţie fără valoare 468