Sari la conținut

Nouă artişti plastici din Transilvania expun în Germania

Autor: SVETLANA MAIER
Apărut în nr. 525

Expoziţia de grup Artişti din Transilvania III, organizată în cadrul proiectului cu acelaşi nume, a fost deschisă oficial în Galeria RADUART din Fürstenfeldbruck, la data de 12 iunie 2015. Cuvântul introductiv a fost rostit de pictorul Radu-Anton Maier, posesorul şi întemeietorul galeriei, care s-a referit în continuare la creaţia fiecărui artist, oferind astfel publicului larg diverse chei de interpretare a celor treizeci şi şase de picturi, sculpturi şi tapiserii din expoziţie.
Vernisajul s-a desfăşurat în prezenţa Excelenţei-Sale Anton Niculescu – Consul General al României la München, a dr. Carmen Agoutin – consul, a domnului Dan Costinaş – referent principal relaţii din cadrul aceluiaşi consulat, a domnului Klaus Pleil – Primarul General al regiunii Fürstenfeldbruck, a doamnei Barbara Köhnlein – 1. Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen, Kreisverband FFB şi a domnului Hans-Werner Schuster – reprezentant general al Comunităţii Saşilor din Ardeal.
Îmbucurător este nu numai faptul că acestui proiect i s-a acordat, la fel ca şi la precedentele ediţii, o atenţie deosebită din partea personalităţilor din domeniul cultural-artistic şi a reprezentanţilor administraţiei locale, ci şi că a fost consemnată şi o participare numeroasă, atât din partea publicului, cât şi a reprezentanţilor mass-media.
Conceput ca un ansamblu de evenimente cultural-artistice, proiectul Artişti din Transilvania se axează atât pe descoperirea şi promovarea artei transilvane în toată complexitatea ei, accentuând multitudinea direcţiilor creative pe care artiştii le-au aprofundat de-a lungul anilor, cât şi pe intensificarea conexiunilor şi descoperirea similitudinilor între comunitatea saşilor, a ungurilor, a şvabilor şi, bineînţeles, a românilor din Transilvania.
Deja la a treia ediţie, expoziţia vizează atât continuitatea, cât şi concretizarea unor intenţii semnalate deja odată cu iniţierea întregului complex expoziţional care încearcă să treacă în revistă pictori, sculptori şi graficieni a căror origine etnică diversă prezintă un numitor comun de factura geografică: locul lor de naştere.
Această expoziţie reuneşte lucrările pictorilor Iustinian Ghiţă, Hildegard Klepper-Paar, Gyöngyver Mengel-Gall, Valentin Zoltan Nagy, Heide Roth, Detlef-Torsten von Steinburg şi Radu-Anton Maier. Lor li s-au alăturat sculptoriţa Marianne Ganea şi textilista Annamária Móré-Sághi. În marea lor majoritate, artiştii au părăsit locul lor de naştere pentru a se stabili în Germania, aşa cum remarca cunoscutul critic de artă Günther Ott, „in Siebenbürgen geboren – in Deutschland Wurzel geschlagen“.
Diversitatea de stiluri, maniere şi multitudinea posibilităţilor de tratare a pânzei, a hârtiei, a cartonului şi a lutului oferă spectatorului desfăşurarea complexă a ideilor creatoare ca fundament al creaţiei. Ceea ce deosebeşte actuala ediţie de precedentele este asocierea unei textiliste în rândul pictorilor, graficienilor şi sculptorilor, ramură care aparţine unui segment tot mai restrâns al creaţiei aşa-ziselor „arte aplicate“.
La limita dintre un pronunţat suprarealism al iluziilor optice, cumulate cu suprafeţe acvatice, contrapuse unor lumi vizionare, axate pe elemente arhitecturale sau arheologice, erupţiile cromatice conferă lucrărilor expuse valenţă plastică, încordare, caracter ambiguu, dirijat de o permanentă dinamică proprie. Descoperirea detaliilor, a similitudinilor sau a elementelor contrastante din fiecare lucrare expusă rămâne la discreţia iubitorului de artă care este invitat să participe la un dialog artistic interactiv. Expoziţia va rămâne deschisă publicului larg până la data de 18 iulie 2015.