Cultura istoriei

Marea Unire. De la un concept cultural la o realitate geopolitică

Care a fost traseul de la un construct cultural la un proiect politic, care au fost resursele implicate (demografice, economice, instituționale), care au fost momentele esențiale din contextul internațional care au favorizat apariția „României Mari”? Aceste interogații conturează o modelare a procesului prin care s-a trecut de la proiecte eminamente culturale, cu mize politice de […]

„Apa trece, pietrele rămân“

Joane M. Moldovanu, Istoria Ardealului pentru scolele poporali, Tipografia Seminarului, Blasiu, 1675   Cu acest titlu, în ortografia latinistă de acum 150 de ani, este reprodus anastatic acest manual de Istoria Ardealului, scris de renumitul cărturar, dascăl şi bibliofil de seamă, academicianul Ioan Micu Moldovan, de la stingerea căruia se împlineşte un secol întreg. Tipărită […]

Mărturie vremilor ce vor veni şi generaţiilor ce se vor arăta

Liana-Tereza Biriş, Sora Maria Tereza din Congregaţia Maicii Domnului. O viaţă – sfânt legământ împlinit, Editura „Viaţa Creştină“, 2015   Nu mi-a fost dat să citesc prea multe cărţi închinate vieţii călugărilor şi călugăriţelor, tuturor persoanelor dedicate Mântuitorului sau Mamei Sale. De data aceasta, am primit de la Blaj o carte rară, frumos scrisă şi […]

Latura patologică a contradicţiei la Cioran

Lecturile mele din eseurile lui Emil Cioran n-au fost niciodată sistematice. Le-am citit oarecum la întâmplare, după cum o împrejurare sau alta, o referinţă sau o trimitere mi-au putut stârni interesul. De aceea, probabil, m-a impresionat atât de mult studiul academicianului Eugen Simion, Cioran: o mitologie a nedesăvârşirilor (Editura Tracus Arte, 2014, 512 p.). Fiindcă […]

Cioran, terapeutul

„Ce caut eu aici?“ Câteva recente apariţii editoriale, stârnind, sperăm, comentarii bogate, ne întăresc convingerea că interesul pentru paradoxalul şi controversatul Cioran nu a declinat; dimpotrivă. Am putea chiar spune, alături de Patrice Bollon, că receptarea „ereticului“ Cioran „nici nu a început cu adevărat încă“. Avem în vedere, negreşit, pe frontul exegetic autohton, lectura nuanţată, […]

21 iulie 1914. O lecţie de istorie uitată de români

Suntem în secolul 21 şi demersul istoriei pare sa fie tot mai incert – nu ştim sigur dacă „este învăţătura vieţii“, <Cicero (106-43 î.Hr.), De oratore, II,9> sau este „cel mai periculos produs pe care chimia intelectului 1-a elaborat vreodată. Proprietăţile ei sunt bine cunoscute. Îmbată popoarele, le face să viseze, iscă false amintiri, le […]

Unire şi solidaritate naţională

Unirea a putut fi imaginată uneori ca un act eminamente politic, ceea ce înseamnă, evident, o nepermisă reducţie şi un abuz. Dar totodată i s-a atribuit un sens plenar, susceptibil a satisface multiple valenţe de ordin individual şi colectiv. În preajma unirii principatelor, cînd lumea românească extracarpatină se confrunta cu numeroase şi aparent insolubile probleme, […]

Despre boieri

Timp de secole, boierii au reprezentat clasa conducătoare a românilor. Existenţa lor legală s-a încheiat în 1858, odată cu încheierea Convenţiei de la Paris a puterilor europene, devenite puteri garante. De fapt, pe multe planuri şi-au continuat existenţa şi chiar şi, în parte, funcţiile conducătoare. Dacă în a doua jumătate a veacului al XIX-lea şi […]

Avatarurile Castelului de la Ciucea

O ruşine naţională: mormântul lui Octavian Goga dat unor particulari Cea mai frumoasă casă memorială a unui scriitor român, castelul de la Ciucea, unde îşi doarme somnul de veci poetul Octavian Goga, este pe cale de a deveni un bun particular. Urmaşi din a doua şi a treia generaţie a doamnei Veturia Goga, soţia poetului, […]

O Întâlnire. Perugia, 1973-1974

„Respiraţia plantelor – cuvântul – un tânăr în deşert. Când vine noul an tot sângele se retrage în vine, verde, către rădăcinile pământului; albastru, către rădăcinile cerului. Te întorci la timpul în care eul era doar lacrima în ochiul nopţii. Auguri pentru esenţele fiinţei tale, Yohannan“ Textul e scris pe o vedere trimisă de la […]