Marea Unire. De la un concept cultural la o realitate geopolitică

Care a fost traseul de la un construct cultural la un proiect politic, care au fost resursele implicate (demografice, economice, instituționale), care au fost momentele esențiale din contextul internațional care au favorizat apariția „României Mari”? Aceste interogații conturează o modelare a procesului prin care s-a trecut de la proiecte eminamente culturale, cu mize politice de uz intern (latinitatea românilor în Transilvania ca argument în revendicarea unor drepturi politice și romanitatea sau „vechea Dacie” ca măsuri de contracarare a panslavismului) la un proiect geopolitic consolidat și viabil, acela al unei Românii independente, consolidată prin punerea împreună a unor vechi provincii care avuseseră trasee istorice distincte.