Republica Centrafricana si responsabilitatea colectiva

Republica Centrafricana trãieste astãzi cea mai cumplitã crizã din toatã istoria ei zbuciumatã. Comunitatea internationalã nu poate sta indiferentã, trebuie neapãrat sã actioneze cãci este în joc, mai mult chiar decât statul în sine, stabilitatea întregului continent. În aceastã tarã devastatã, zone întregi ale teritoriului au cãzut pradã violentei bandelor înarmate. Incendii, recrutarea copiilor-soldati, sate întregi distruse, violuri, executii sumare: populatia civilã este cea care le plãteste pretul. Unul din cinci locuitori a trebuit deja sã-si abandoneze propria locuintã. Mortalitatea infantila, si asa destul de ridicatã chiar si înainte, a ajuns acum la cifra record de 25% în unele zone. Sistemul sanitar este sub orice criticã, au izbucnit multe epidemii locale, ca sã nu mai vorbim de faptul cã tara are sapte chirurgi la cinci milioane de locuitori! La climatul de spaimã si derutã care a coplesit întrg teritoriul se adaugã acum si perspectiva sumbrã a unei catastrofe umanitare.
În aceastã tarã, potentialmente bogatã datoritã resurselor naturale, dar teribil de sãracã în fapt, s-au dezvoltat si se manifestã tensiuni intercomunitare si religioase teribile. Ostilitatea dintre crestini ai musulmani este deja la originea a sute de morti. Unda de urã care opune diferitele factiuni reprezintã o amenintare cu masacrul general, ceva de neînchipuit si totalmente de evitat cu orice pret. Riscul pentru Europa si pentru lumea întreagã este de a vedea toatã regiunea destabilizatã, cu tot ce acest proces implicã în privinta cresterii si disiminãrii terorismului, al imigratiei ilegale, probleme cu care tãri ca, de pildã, Franta sau Italia vor trebui sã se confrunte în primul rând. Republica Centrafricanã nu se numeste asa doar din întâmplare: ea este într-adevãr în centrul continentului, înconjuratã de zona marilor lacuri, de cele douã Sudanuri, de Camerun, de Ciad si de Congo. Întregul continent nu ar avea decât de pierdut, si asta în mod foarte serios, dacã Republica Centrafricanã ar deveni sanctuarul grupurilor armate criminale sau teroriste. De aceea, criza din aceastã tarã nu poate fi de nimeni ignoratã. Tãrile din Africa centralã, ca si  Uniunea Africanã, sunt acum în alertã si mobilizate. Nici indiferenta, nici abtinerea de la actiona viguros si la momentul potrivit nu sunt optiuni valabile într-o situatie atât de gravã si cu implicatii de nebãnuit. Dacã aceste lucruri sunt clare, ce este, practic, de fãcut?
Înainte de toate, se impune încercarea de a mobiliza în mod pozitiv populatia centrafricanã însãsi. Autoritãtile locale, oricât de tranzitorii în acest moment, trebuie sã înceapã sã garanteze ordinea publicã, sã protejeze populatia civilã si sã lupte împotriva actelor ilegale. Cu alte cuvinte, trebuie sã-si asume în mod serios prerogativele, sã conducã tranzitia politicã si organizarea de alegeri libere nu mai târziu de începutul anului 2015, cum este prevãzut de tratatele internationale. Pe de altã parte, reprezentantii cei mai însemnati ai societãtii civile centrafricane, în mod particular autoritãtile religioase, sunt chemati sã se mobilizeze si sã promoveze pacea. În acest efort ei trebuie sprijiniti, asa cum au arãtat Ministrul Francez al Afacerilor Externe, Laurent Fabius, si Comisara Europeanã pentru Problemele Umanitare, Kristalina Georgieva, cu ocazia recentei lor misiuni comune de la Bangui.
În acelasi timp, o angajare puternicã a întregii comunitãti internationale este imperativã. Si aceasta trebuie sã înceapã printr-un ajutor umanitar imediat. Uniunea Europeanã si Natiunile Unite lucreazã la un plan comun, totul e sã nu se piardã în birocratie si tergiversare. Franta a subscris deja câteva milioane de euro pentru actiuni umanitare în domeniul alimentatiei si în cel sanitar. Asemenea eforturi trebuie sã se adauge actiunii organizatiilor non-guvernamentale, mai cu seamã centrafricane, care pot opera direct în teritoriu în favoarea populatiei civile. Dar îmbunãtãtirea situatiei umanitare este, în mod evident, legatã în mod indestructibil de asanarea climatului politic si garantarea urgentã a securitãtii. Toate fortele implicate în ajutorarea Republicii Centrafricane sunt de acord cu aceasta. Africa, fiind practic în prima linie, a început sã intervinã, mai întâi tãrile vecine si apoi întregul continent. Uniunea Africanã a decis sã formeze si sã trimitã în tarã o fortã armatã africanã, Misiunea Internationalã de sustinere a Centrafricii (MISCA), pe care Franta o sustine si o va sustine în continuare, potrivit declaratiei Ministrului francez al Apãrãrii, care a precizat cã în scurt timp prezenta militarã francezã va creste în zonã, ajungând pânã la o mie de oameni.
Comunitatea internationalã este chematã sã sustinã actiunea acestei forte militare sub toate aspectele, inclusiv cel financiar. Rezolutia 2121 a Consiliului de Securitate adoptatã în unanimitate în luna octombrie reprezintã un foarte mare pas înainte. Aceastã dinamicã se cere a fi un puternic stimulent în demonstrarea responsabilitãtii colective fatã de Republica Centrafricanã în cercurile de la New York, Bruxelles si Addis Abeba, din partea tuturor acelor entitãti internationale care sunt preocupate de viitorul atâtor milioane de copii, femei si bãrbati ce formeazã societatea civilã a tãrii, aflându-se astãzi într-o situatie cumplitã. Secretarul General al ONU a indicat recent Consiliului de Securitate optiunile majore pentru a actiona cât mai efectiv în problema centrafricanã. O nouã rezolutie este, deci, de asteptat în curând, de data aceasta indicând si un plan clar de actiune. În plus, Franta îsi exprimã dorinta expresã ca Uniunea Europeanã sã joace un rol major în aceastã mobilizare internationalã si sã-si manifeste prezenta în mod si mai pregnant în Republica Centrafricanã. De altfel, Franta si Italia au încurajat rolul crescând al Uniunii Europene în cadrul întâlnirii la cel mai înalt nivel al reprezentantilor celor douã tãri care a avut loc de curând la Roma. Fiind cel mai important finantator în Republica Centrafricanã, Uniunea Europeanã a mãrit de douã ori în 2013 suportul umanitar în aceastã tarã. De  asemenea, s-a angajat sã îsi intensifice prezenta în zonã, în cadrul unei abordãri globale, bazate pe necesitatea imediatã de stabilizare politicã, în acest sens specificând faptul cã va sprijini chiar si din punct de vedere financiar Misiunea Internationalã de sustinere a Centrafricii (MISCA).
Viitoarele sãptãmâni si luni vor fi cruciale pentru viitorul tãrii din mijlocul Africii. Cãci, în afara ajutorului umanitar, a eradicãrii molimelor si a îmbunãtãtirii sistemului sanitar, este crucial ca luptele între diversele factiuni, fie ele religioase sau nu, proliferarea bandelor înarmate, a  terorismului si crimelor la care este supusã zilnic societatea civilã sã înceteze. Numai prin actiune si responsabilitate internationalã colectivã se poate întrezãri un viitor mai bun pentru Republica Centrafricanã.