Pentru a înțelege complexitatea și însemnătatea evenimentului din 10 august 2018, este necesar să recunoaștem importanța lui simbolică prin raportare la contextul socio-politic dat. E nevoie să atribuim evenimentului atât ceea ce David Snow și Robert Benford numeau „diagnostic contextual”, cât și ceea ce Hall teoretiza ca fiind „politici aleContinuă lectura

| Un material de Ana-Carmen Rebedea | Corpul se află la intersecția dintre experiența individuală, intimă a individului și spațiul său cultural. Experiența corporală este cea mai materială, poate cea mai intensă dintre experiențele culturale, așa cum sunt ele trăite la nivel individual. Prin intermediul trupului ia naștere întregul constructContinuă lectura

| Un material de Dana Buzura | Puterea din România oferă imaginea unor rituri diversificate, uneori cu accente hilare, alteori aproape exotice, derulate atât în rândul deţinătorilor puterii politice, cât şi în rândul celor care aspiră la câştigarea acesteia. Spectacolele pe care le oferă au, de cele mai multe ori,Continuă lectura

| Un material de Adrian Cătălin Andrei Mic | Lucrarea de față, realizată pe baza unei bibliografii de specialitate, este constituită din trei capitole principale distincte. În primul capitol, vom aborda sintetic, prin intermediul autobiografiei lui A.D. Xenopol, „Istoria ideilor mele”, a bibliografiei de specialitate și a unei argumentații concrete,Continuă lectura

| Un material de Dana Buzura-Gagniuc | Prezentarea unei personalităţi precum cea a lui Ilie Lazăr, pornind de la exemplaritatea destinului său politic, poate avea evidente sugestii pentru exerciţiul politic actual. Perspectiva din care se realizează prezentul studiu vizează în special detenția lui Ilie Lazăr, ştiut fiind că acesta aContinuă lectura

| Un material de Adelina Sîrbu | Sărbătoarea Junilor fundamentează vizibil, până în contemporaneitate, tendința omului de a se plasa dincolo de general, într-un particular care îi oferă inerent un statut nou, o poziție izolată și protejată de caractere incontrolabile. Aceste caractere țin de zona indescifrabilă a divinului, a supranaturalului,Continuă lectura

| Un material de Sonia-Ștefana Corbu| Teoretizările privind relaţia muzeelor cu publicul relevă faptul că în prezent muzeul devine tot mai mult o zonă de contact şi comunicare reciprocă. Actuala perioadă, caracterizată printr-o ofertă de informaţie şi de entertainment foarte bogată, diversă şi uşor accesibilă, face ca preocuparea publicului pentruContinuă lectura

| Un material de Rareș Mihai Mușătoiu | 1. Introducere 1.1 Argument Lucrarea de față își propune să studieze comunitatea de suporteri ai echipei de fotbal „AS SR Brașov” pentru a descrie caracteristicile specifice ale acestui grup prin raportare la contextul social, cultural și economic al orașului, în epoca post-industrială.Continuă lectura