Sesiunea științifică „Românii din sudul Dunării – Istorie și actualitate“

Societatea de Cultură Macedo-Română, cu sprijinul Academiei Române, organizează Sesiunea științifică „Românii din sudul Dunării – Istorie și actualitate“. Evenimentul se va desfășura, marți 7 mai 2019, începând cu ora 10, în Amfiteatrul „Ion Heliade Rădulescu“ al  Bibliotecii Academiei Române, din CaleaVictoriei, 125.

Sesiunea va fi deschisă de președintele Academiei Române, acad. Ioan-Aurel Pop, și de actorul Ion Caramitru, președintele Societății de Cultură Macedo-Română. Invitați de seamă, precum acad. Eugen Simion, acad. Grigore Brâncuș, prof. univ. Nicolae Saramandu și alte nume sonore din cadrul academic, vor dezbate teme importante cu prilejul implinirii a 140 de ani de la înființarea Societății de Cultură Macedo-Română: aromânii – istorie și actualitate; provocări identitare postmoderne: cazul românilor sud-dunăreni; conștiința românității la românii sud-dunăreni.

Personalităţi politice şi culturale, precum Titu Maiorescu, V.A. Urechia, Dimitrie Brătianu, mitropolitul primat Calinic Miclescu, Mihail Kogălniceanu, Ion Ghica și Vasile Alecsandri au pus bazele Societății Culturale Macedo-Română, la 23 septembrie 1879, prin  Decretul domnesc nr. 1289 semnat de Carol I, la 15 aprilie 1880.

Societatea  de Cultură Macedo-Română a contribuit, de-a lungul timpului, la conservarea și cultivarea dialectului aromân, a tradițiilor și a culturii prin inființarea a circa 120 de şcoli de nivel primar sau liceal și a bisericilor româneşti răspândite în țările balcanice. Prin tipărirea și răspândirea gratuită de manuale și cărți de cult, Societata de Cultură Macedo-Română a dorit păstrarea identităţii românești prin cunoaşterea de către generaţia tânără a dialectului, a culturii şi tradiţiilor aromâneşti.