Andreea Mironescu, Afacerea clasicilor

Pe lângă că e necesară, monografia dedicată de tânăra cercetătoare Andreea Mironescu lui Paul Zarifopol, Afacerea clasicilor, e şi o carte extrem de curajoasă. Cu foarte puţine excepţii (o monografie a lui Constantin Trandafir şi un studiu sintetic semnat de Mircea Muthu), în ultimele decenii opera criticului a intrat într-o nedreaptă uitare. Dincolo, însă, de această adevărată reparaţie morală, demersul Andreei Mironescu e cât se poate de subtil, de vreme ce miza autoarei e aceea de a pune în lumină un paradox: unul dintre cei mai statornici comentatori ai literaturii clasice pe care i-a avut literatura română e un spirit prin excelenţă modern. Sau, tocmai de aceea, un antimodern, de înscris în tipologia lui Compagnon?

Andreea Mironescu, Afacerea clasicilor. Paul Zarifopol şi critica modernităţii, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2014, 264 p.