Consecințele ecosistemului pre-coronic

Imposibilitatea de a determina cu precizie o valoare cantitativă, chiar dacă au fost stabilite condițiile inițiale, a ridicat incertitudinea la rangul de lege universală în fizica cuantică, sub numele de „principiul incertitudinii al lui Heisenberg”, de la numele laureatului Premiului Nobel pentru Fizică. Dovedirea existenței antimateriei alături de materie și a negativului alături de pozitiv vine să adauge la principiul incertitudinii imposibilitatea de a realiza o acțiune fără a fi conștienți de cele două fațete ale medaliei sau de conținutul ei și bun, și rău. În medicină, orice medicament are, pe lângă efectele sale bune, efecte rele, numite secundare. Nu s-a descoperit încă medicamentul ideal, lipsit de efecte secundare nedorite. Nu există un bun ideal care să elimine ultima doză de rău din el. Este mai ușor însă a realiza un rău ideal, total lipsit de ceva bun în el, fapt care conferă o oarecare superioritate materiei față de antimaterie, pozitivului față de negativ și certitudinii față de incertitudine. Această ultimă afirmație nu are încă o bază științifică.
Pandemia de coronavirus a condus la necesitatea izolării ca armă contra îmbolnăvirii, binele acestei măsuri fiind dovedit de scăderea morbidității și a mortalității. Care sunt însă efectele ei negative? Dintre cele multe, am ales infracționalitatea. În luna martie 2020, infracțiunile sexuale în familie au înregistrat în Israel o creștere îngrijorătoare de 41% față de luna martie a anului 2019. Actele de violență fizică au crescut cu 16%. Victimele acestor infracțiuni au reprezentat răul plătit pentru a scădea morbiditatea și mortalitatea provocate de noul coronavirus. Iată însă și ceva pozitiv: infracțiunile de furt și spargeri înregistrate în luna martie 2020 au scăzut cu 45% față de luna martie a anului trecut. Al doilea factor pozitiv a fost scăderea cu 40% a comerțului cu droguri. Nu este nevoie de explicații pentru a înțelege binele izolării unei întregi societăți, care a dus la împiedicarea furturilor, spargerilor și a comerțului cu droguri. Pe de altă parte însă, lipsa drogurilor a contribuit la creșterea actelor de violență și agresivitate în familie. (Date oficiale publicate de poliția israeliană.)
Ecologia este o ramură a biologiei devenită știință de sine stătătoare, dedicată relației dintre faună și floră, precum și dintre acestea, pe de o parte, și mediul înconjurător, pe de altă parte. Etologia este știința al cărei obiect de studiu este comportamentul și modul de viață al animalelor și modalitățile lor de adaptare la condițiile schimbătoare de mediu. Behaviorismul este studiul comportamentului animal, care îl include și pe cel al omului. Etologia și-a consolidat poziția de știință mai ales după lucrările lui Charles Darwin, Charles Whitman și Wallace Craig. Atât ecologii, cât și etologii au fost martorii drasticelor schimbări ecologice din ultima perioadă istorică, schimbări ce au condus la un dezechilibru ecologic, având consecințe etologice majore. Ecosistemul pre-coronic poate fi ilustrat, astfel, în câteva cuvinte: despăduriri masive, scăderea semnificativă a resurselor de apă potabilă, poluarea, reducerea semnificativă a biodiversității, mărirea găurii din stratul de ozon, creșterea temperaturii, topirea ghețarilor, creșterea densității populației și migrația popoarelor. Acest nou ecosistem a condus la un dezechilibru în relațiile dintre biomie (viața faunei, a florei și a omului) și microbiomia virală (viața bacteriilor și a virusurilor). Ecologii și etologii aveau datoria de a prevedea și preîntâmpina tragedia unui ecosistem dezechilibrat, ceea ce ar fi evitat „surpriza” (în acest caz, sinonimă cu incompetența ecologică). Azi, noi continuăm să trăim în acest ecosistem pre-coronic prevestitor de rău, care încă nu este conștientizat suficient.

Lasă un răspuns