Cultura & Societate

Fabricile de cultură: Opțiunea smart

Există un curent de respingere a utilizării telefoanelor în segmentul educațional. Tinerii manifestă atașament atât pentru folosirea acestei tehnologii, cât și pentru circulația imaginilor (foto și video) prin intermediul canalelor de distribuire a informației. Filmul de tip documentar este mai puțin popular în rândul tinerilor, iar virtuțile acestuia în perspectiva dobândirii cunoașterii sunt recunoscute. Asociația […]

Fabricile de cultură: Nouă prozatori adolescenți

„Nouă prozatori adolescenți” este o antologie a textelor premiate la Concursul Național „Cele mai frumoase povestiri ale adolescenților” de un juriu format din Dan Mircea Cipariu, Florin Iaru și Cristian Teodorescu. Fotografiile incluse în această antologie au fost selectate și premiate în cadrul Concursului Național InstantAdolescența, al cărui jurui a fost condus de Mihai Zgondoiu.

C@rte în sate

Fabricile de cultură. Asociația „Eu, tu și ei” a derulat un proiect de promovare a lecturii în rândul copiilor și adolescenților din zonele rurale dezavantajate, în localități în care nu există biblioteci și nici alte servicii publice de natură educativă. Izolarea ridică probleme deosebite pentru asigurarea infrastructurii necesare de către autoritățile locale și a accesului […]

Muzee pierdute, muzee câştigate

Je vais vous dire un grand secret, mon cher. N’attendez pas le jugement dernier. Il a lieu tous les jours. Albert Camus O recentă expoziţie, organizată de Reţeaua Naţională a Muzeelor din România şi deschisă în Sala „Tancred Bănăţeanu“ a Muzeului Naţional al Ţăranului Român, deplânge soarta celor 111 muzee româneşti care, în ultimul sfert […]

Psihanaliza în România, primii 25 de ani

Instituţional, psihanaliza română există de un sfert de veac, prin înfiinţarea, în 1990, a Societăţii Române de Psihanaliză. Istoric, interesul autohton pentru psihanaliză este mai vechi – şi aproape sincron, am îndrăzni să spunem, cu descoperirea şi explorarea aplicată a continentului subteran al inconştientului, într-un ev în care psihanaliza încă mai avea să treacă pragul […]

Când somnul raţiunii naşte monştrii credinţei

Există în noi uşi care nu s-au deschis niciodată, ferestre prin care nu am privit niciodată. Praguri de sensibilitate, de durere sau de înţelegere pe care nu le-am accesat niciodată. Dimpotrivă, mutând orbita ori traiectoria în afara noastră, am preferat mai curând să căutăm dincolo de noi înşine decât în noi înşine. Azvârlit în imensa […]

Limbajul nearticulat

Dacă fiinţa umană este în vârful lanţului trofic, culme şi împlinire a evoluţiei, atunci este un microcosm ce adună în sine, concentrându-le, toate posibilităţile de a fi existente în lume. În acelaşi timp, fiinţa umană este singura fiinţă cu limbaj articulat, de unde rezultă că: 1. Omul exprimă (traduce) în limbaj articulat toate celelalte tipuri […]

Improvizaţii fatale

Cel mai tragic eveniment din ultimii ani din România, tragedia de la Clubul Colectiv din Capitală, a scos la iveală, identificând cu o precizie fatală, principalul diagnostic, principala boală cu care se confruntă, de mai bine de douăzeci şi cinci de ani, această naţiune, boala improvizaţiei generate şi generatoare de o interminabilă corupţie. Dacă e […]

Ce ne mai recomandăm singuri (ca membri ai UNESCO)

Când credem că inventăm ceva, e bine să ne uităm prin cărţile de istorie, ca să vedem dacă nu cumva s-au mai gândit şi alţii, cu mult înaintea noastră, la acelaşi lucru. Acum, de exemplu, se discută intens despre creşterea gradului de acces al publicului la muzee şi la patrimoniul administrat de acestea. În urmă […]

Un dram de nebunie

„Impuritatea“, particula de praf, zgură, funingine care face posibilă formarea norilor… Fără acel „punct“ de condensare nu ar exista – oricâtă umezeală ar fi – nici nori şi nici ploaie.  La fel, fără impuritatea unei „nebunii“, a unui vis îndrăzneţ, a unui păcat nemărturisit, a unei iubiri îngropate, a unei ambiţii ruşinoase nu am putea […]