Cultura literară

Proza epistolară

Ion Brad, Ilie Rad, Dialoguri epistolare sãptãmânale, Editura Eikon, 2015   La un an după apariţia, acum doi, a masivului tom Convorbiri cu Ion Brad de Ilie Rad, editura clujeană Eikon, căreia tomul i se datorează, a publicat, sub aceleaşi semnături, o noua carte megadimensională, tot de „convorbiri“, însă afişat „epistolare“, purtate săptămânal, intitulate Dialoguri. […]

Mircea Martin – 75

Predilecţii interpretative În Singura critică, pentru Mircea Martin, actualitatea lui Lovinescu („la treizeci şi cinci de ani de la moarte“) ţine, circular, de faptul că Lovinescu a determinat perioada ce i-a urmat. Vorbind, mai departe, de o anumită „datorie“ a unei epoci pentru un asemenea personaj, Martin îşi prezice, involuntar poate, profilul astăzi. Nu doar […]

Aşteptând la stopul cel mai lung din Ardeal

Adina Kenereş, Cozonac. Transilvania. O călătorie, Editura Compania, 2015   Treizeci de ani i-au trebuit excepţionalului editor Adina Kenereş, de un talent, competenţă şi probitate în meserie ieşite din comun, pentru a-i face loc, în fine, celei ce ni se va fi arătat dintâi, în anii ’80 – prozatoarei revelate în romanul Îngereasa cu pălărie […]

Poezia avangardistă a lui Geo Bogza

„Subunitate sau unitate militară care se deplasează în faţa forţelor principale ca element de siguranţă <…> Mişcare literară, artistică etc. care joacă (prin noutăţile aduse) rol de precursor“. Aşa sunt definite în DEX sensurile conotativ şi denotativ ale celei mai importante mişcări din perioada interbelică: avangarda. Cea mai notabilă expresie a avangardei literare româneşti îi […]

Victoria unui învins

La ieşirea din scena vieţii, Günter Grass, autor al unor cărţi „rebele şi excesive“, cum le caracterizează prozatorul britanic Lawrence Norfolk, al celebrului roman politic Toba de tinichea, care i-a adus Premiul Nobel, a fost omagiat mai curând de personalităţi din lumea politică germană decât de confraţi. Unul dintre liderii politici germani nu a ezitat […]

Elogiul suferinţei

De la prima privire fixată asupra vastei opere pe care a împlinit-o (deja!) Aura Christi, îţi dai seama că aceasta are ca azimut creaţia lui F.M.Dostoievski. Nu neapărat în privinţa discursului analitic, cât mai ales în cel al sistemului de gândire, ca perspectivă de sondare a universurilor interioare ale omului aflat în suferinţă. „Axa operei […]

Spaţiul virtual, loc al trăirilor livreşti

S-a spus despre spaţiul virtual că ar fi toxic, cã el ar genera depresii şi alte boli psihice. Însă avem un exemplu care vine să infirme toate aceste teorii. Este vorba despre o carte cu două personaje. El, un mare poet, ea, o bunã traducătoare din Nabokov şi autoare de proză scurtă. Amândoi pasionaţi de […]

Ciocolata, carneţelul şi pistolul

Cela Varlam, Muşcând din moarte ca din ciocolată, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2015, 328 p.   Romanul Celei Varlam este o lectură antrenantă. Există lejeritate stilistică, marcată prin fraze concise, eliptice de verb, dar pline de observaţii acute, de ordin senzorial. Se remarcă apoi fluxul epic neted, lipsit de intenţii de a anticipa finalul. Intră […]

O glumă

În „Rondul de noapte“, rubrica lui din revista Pro Saeculum de la Focşani, George Bălăiţă se… joacă cu focul, ca de fiecare dată când pune mâna pe condei. Se joacă cu focul ca să lumineze la flacăra lui întunericul beznă din peştera (caverna!) în care ne ducem zilele nu de azi, de ieri… Descrie o […]

Expansiuni luxuriante

Octavian Soviany, Dicţionarul de rime, Editura Vinea, Bucureşti, 2013, 247 p.   Esenţiala antologie de autor a lui Octavian Soviany, Dicţionarul de rime (Editura Vinea, Bucureşti, 2013) impresionează prin ingeniozitatea ipostazierilor poetice, descinse dintr-un foarte puţin obişnuit carusel hiper-imaginativ. Sunt ample pătrunderi prin labirintul metaforelor cu inedit timbru picaresc, acolo unde aflăm emblematice personaje acordate […]

epaper Legenda comenzi: instructiuni_epaper