Arhive pentru octombrie, 2015:

N. Smochină: un cărturar recuperat

N. Smochină este unul dintre învăţaţii şi patrioţii neamului nostru despre care multă vreme nu s-a mai ştiut nimic. Vălul coborât peste viaţa şi realizările lui a început să se ridice treptat, spre a dezvălui scrieri şi neaşteptate luări de poziţie în plan politic. Toate acestea se cuvin cunoscute. Unul dintre cei care s-au dedicat […]

Carta cinică

Dmitri Miticov, Dmitri: genul cinic, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2015 Canonul literaturii de mâine, indiferent dacă şi care vor mai fi semnificaţiile extrem de controversate ale conceptului, nu va fi decât rezultatul unui neobosit şi elaborat proces de marketing & management împletit, trebuie să recunoaştem, cu o doză bună de noroc. Rolul pe care îl […]

Liberare condiţionată

Petru Cimpoeşu, Celălalt Simion, Editura Polirom, Iaşi, 2015, 226 p.   Cine va scrie istoria romanului postcomunist românesc se va raporta la prozele lui Petru Cimpoeşu ca la un seismograf epic revelator. Neimpunând mutaţii, direcţii sau stiluri narative influente, cărţile sale înregistrează, în schimb, cu o fineţe accesibilă adeseori doar specialiştilor, fluctuaţiile de adâncime ale […]

Romanul emigranţilor

Monica Săvulescu Voudouri, Dacă treci podul Soweto, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2015   Când în 1989 apărea romanul lui Eugen Zehan, Prins în capcană, tratând experienţele de viaţă ale emigranţilor din România, obligaţi a locui o perioadă de acomodare într-un soi de „ghetou al străinilor“, în Austria, am presupus că vor urma numeroase altele, tema […]

Interviuri şi portrete

Florentin Popescu, Seniorii literaturii noastre, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2014 Viorel Ştirbu, Scriitori de viaţă lungă, Editura Bibliostar, Bucureşti, 2015   Cu acest titlu, cunoscutul – acum şi el septuagenar – critic şi istoric literar, poet, eseist, conducător de reviste, prietenul nostru Florentin Popescu se apleacă asupra vieţii şi operei a 21 de contemporani, dintre care […]

Relecturi critice în contemporaneitate

Constantin Cubleşan, D.R. Popescu în labirintul mitologiei contemporane, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2015   Cu o activitate literară rodnică, de peste cinci decenii, Constantin Cubleşan continuă să fie prezent în actualitatea literară cu acea acribie intelectuală şi acelaşi entuziasm al lecturii mereu revigorate. De câteva bune decenii, două direcţii ni se par relevante în preocupările […]

Steinhardt şi „ideea etică“ Eminescu

În dialogurile epistolare ale lui Nicolae Steinhardt cu Zaharia Sângeorzan şi Nicolae Băciuţ, editate acum între coperţile aceluiaşi volum, în seria de autor de la Polirom, la care m-am mai referit recent, o temă principală, ce revine în diverse contexte, este Eminescu, deşi monahul de la Rohia se declară cu umilinţă „sărac în eminescologie“. Nu […]

Lipsa ruşinii şi corupţia obligatorie

„Naturalia non sunt turpia“, cele naturale nu sunt ruşinoase, spunea Marius Chicoş Rostogan. Să deducem că ceea ce e ruşinos nu e natural? La urma urmei, ce nevoie avem de ruşine sau de vinovăţie, două sentimente cu un pronunţat efect negativ asupra imaginii despre sine? După cum scrie Ileana Ioanid, ruşinea este un indicator obligatoriu […]

Hip-hop şi manele

Poezia a fost pusă adesea pe muzică, dar fenomenul invers – intrarea lyrics-urilor în volume, în antologii sau în istoriile literare – nu ştiu să se fi produs în România, cu excepţia care confirmă regula a lui Şerban Foarţă din Texte pentru Phoenix. Dar măcar pentru perioada postcomunistă, poezia nu poate fi înţeleasă fără playlist-ul […]

In memoriam Liviu Radu (1948-2015)

Liviu Radu a debutat la revista Quasar în 1992 cu povestirea Faţa reală a planetei Marte, iar editorial cu romanul Trip-Tic (1999). A mai colaborat la Jurnalul SF, Anticipaţia, Almanahul Anticipaţia, STRING, Lumi Virtuale, Helion, la diferite suplimente literare ale presei locale din Iaşi, Brăila, Piatra Neamţ, la revistele electronice Nautilus, ProScris, SRSFF. A fost […]

epaper Legenda comenzi: instructiuni_epaper