Arhive pentru august, 2015:

„Cavalleria rusticana“, „Paiaţe“ – capodopere veriste la Scala din Milano

Tradiţia a făcut ca aceste celebre opere de Pietro Mascagni şi Ruggiero Leoncavallo să fie reprezentate cuplat, aproape ca o regulă. Aşa a fost şi la Teatro alla Scala, recent, când s-au reluat două producţii vechi de patru ani, datorate regizorului Mario Martone, acompaniat de Sergio Tramonti (decoruri), Ursula Patzak (costume), Pasquale Mari (lumini). Martone […]

După o jumătate de veac

Gabriel García Márquez, Dragostea în vremea holerei, traducere de Sarmiza Leahu, Editura RAO, Bucureşti, 2013 În discursul de acceptare a Premiului Nobel pentru Literatură din 1982, Gabriel García Márquez a vorbit şi despre ceea ce el însuşi considera drept un adevărat proiect personal: readucerea în actualitate a temei iubirii şi (re)punerea ei în circulaţie sub […]

Arta haiku-urilor

Lörinczi Francisc-Mihai, Popas pe malul gândurilor. Eseuri, Editura Cronologia, 2013 Eseist cultivat, poet din abundenţă, autor a şase volume de versuri (trei apărute în 2014), colegul de la Sibiu, (căsătorit cu consăteanca mea talentată Maria Daniela Pănăzan), şi-a părăsit maghiara maternă în favoarea limbii române. La vama cuvintelor, ciclul Eseuri, recenzii, comentarii subiective, surprinde plăcut […]

„Prozatorul trebuie să fie şi jurist, şi istoric, şi medic, şi primar, chiar şi gropar“. D.R. Popescu – 80

Am avut de mai multe ori bucuria de a mă întâlni în diferite locuri din ţară cu Dumitru Radu Popescu. Prilejuri de neuitat pentru mine de a discuta şi a cunoaşte şi omul, nu numai prozatorul de mare forţă, dramaturgul, eseistul, poetul. Între altele, mi-au rămas în amintire întrevederile şi convorbirile noastre la câteva dintre […]

Scriitorul şi romanul teatral. D.R. Popescu – 80

Toţi marii scriitori îşi trăiesc singularitatea ca pe o formă de singurătate. Nu numai poeţii. Prozatorii nu fac excepţie. Unii îşi trăiesc singurătatea ca pe o singularitate sociabilă, alţii ca pe o singularitate mizantropă. Singurătatea unui mare prozator Până la sfârşitul anului 1989, Dumitru Radu Popescu nu a fost un singuratic, a trăit în tumultul […]

Ficţiune vs. non-ficţiune. Reprezentări ale Revoluţiei din 1989 în literatură

ALEX GOLDIŞ Una dintre temele dacă nu obsedante, măcar frecvente pe agenda culturii române din ultimele două decenii se referă la absenţa unui roman al Revoluţiei de la 1989 sau, în sens mai larg, la absenţa unui roman al comunismului. În Istoria critică a literaturii române, dar şi într-o serie de interviuri, Nicolae Manolescu invocă […]

Nihilismul patriotic

În plină atmosferă estivală, la o mică editură franceză din Versailles apare Gestion de la barbarie de Abu Bakr Naji, cărţulie taxată prompt de Le Figaro, în iulie, drept un Mein Kampf al islamiştilor – „lucrare de referinţă pentru şefii Statului Islamic“. Justificarea editorilor francezi – îi tipărim ca să le cunoaştem intenţiile, pentru a […]

„Noi vrem să fim oglinda vremurilor în care trăim şi cred că şi reuşim“

CASSIAN MARIA SPIRIDON în dialog cu TITUS CRIŞCIU   Titus Crişciu: Fiindcă recent s-au împlinit două decenii de când conduceţi revista Convorbiri literare, vă propun să ne faceţi un scurt istoric, începând de la 1 martie 1867, dată pe care o consideraţi naşterea literaturii române moderne. Cassian Maria Spiridon: E o problemă de istorie literară […]

Jurnalul unui „solitar fără cauză“

Marian Nazat, Jurnalul banalităţii, Editura RAO, 2015 Literatura noastră diaristică s-a îmbogăţit în această vară cu un nou volum. Este vorba despre Jurnalul banalităţii, apărut la Editura RAO şi semnat de Marian Nazat. Tot la această editură reputatul avocat, publicist şi eseist a mai publicat patru volume – Pe tălpile României, Ţara de cobai, România […]

Like-poems

Radu Vancu, 4 A.M. Cantosuri domestice, Casa de Editură Max Blecher, Bistriţa, 2015, 84 p. Despre poezia lui Radu Vancu se vorbeşte adesea la superlativ. Şi nu e greu de înţeles de ce: dacă poezia autobiograficului în cadrul generaţiei 2000 a jucat, în primul rând, cartea faptului nesemnificativ şi a cotidianului „la gradul zero“ (cu […]

epaper Legenda comenzi: instructiuni_epaper