Arhive pentru martie, 2015:

Actorul – eter şi noroi

La Teatrul Mignon, trei tineri actori au decis să-şi încerce mâna pe ofertantul text al lui Sartre, Kean. Au redus numărul personajelor la trei şi trama la o schemă clasică, uşor recognoscibilă pentru public. Marele actor shakespearean Kean, vedetă incontestabilă a teatrului, atins de aripa geniului, însoţit de sufleorul/ servitorul/ prietenul său fidel, se vede […]

În vertijul milei şi al urii

O recunoaştem imediat pe Antoaneta Cojocaru datorită prezenţei sale gracile, din cale afară de expresive pe scenă. Caldă, sensibilă, cu o putere de muncă impresionantă, dăruită trup şi suflet meseriei, actriţa are darul să-i însufleţească pe ceilalţi. O să-mi spuneţi – şi nu sunteţi departe de adevăr – că acestea sunt calităţile inerente ale unui […]

Copilărie regală

Copilăria continuă să rămână un subiect fascinant nu numai pentru istorici, ci pentru toţi cei care doresc să cunoască locul şi rolul copiilor în cadrul unei societăţi. De-a lungul timpului, viaţa copiilor nu a fost uşoară, chiar dacă proveneau din categorii sociale diferite. În cursul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX, chiar în familiile […]

Eroi, soldaţi, oameni

Paolo Giordano, Corpul uman, traducere de Vlad Russo, Editura Humanitas Fiction, 2014, Bucureşti,   „În anii care au urmat misiunii, fiecare s-a străduit să-şi facă viaţa de nerecunoscut, pentru ca amintirea celeilalte, a existenţei dinainte, să-i apară într-o lumină falsă, artificială, şi ca să se convingă că nimic din tot ce se întâmplase nu fusese […]

Aurel Covaci a fost o nulitate?

Dacă G. Călinescu, în Istoria literaturii române de la origini până astăzi (1941), a inclus un capitol despre Traducători (p. 859), în care i-a amintit pe G. Murnu, cu traducerile din Homer, pe G. Coşbuc, cu traducerea Eneidei, pe E. Lovinescu, cu traducerile din Homer, Tacit şi Horaţiu, pe Ştefan Bezdechi, cu traducerile din Platon […]

Pavel Balmuş – dincolo

Un slujitor credincios al lui B. P. Hasdeu ne-a părăsit. A plecat în cea mai profundă documentare, spre a întâlni spiritul marelui savant şi mai ales spre a afla informaţii despre Nicolae Hasdeu, pictorul, fratele filologului, mort în închisorile Petrogradului, despre care nu ştim mai nimic. Am rememorat în zilele care s-au scurs de la […]

Nevoia de Eminescu, azi

1. Fiecare generaţie, începând cu aceea din contemporaneitatea imediată a poetului, a avut un Eminescu al ei, construindu-i un chip anume. Chipurile succesiv construite şi-au găsit, firesc, temeiurile în opera eminesciană, mai exact în accesul la cunoaşterea ei. După mai multe ediţii ale volumului de Poesii alcătuit de Maiorescu şi publicat, prima oară, în 1883, […]

Poetul-cineast

Nicolae Cabel, cronos, pe balansoar; alfasonete şi alte poeme; aorta unei portocale, Editura Tipografia Intact, 2014   Aceste trei culegeri de versuri ale poetului şi cineastului, bine-cunoscut şi apreciat în lumea artelor, publicate în regie proprie şi în condiţii grafice excepţionale, vin să se adauge volumelor sale de versuri anterioare: O cometă în cuşcă (1996); […]

Remember

Cu peste treizeci de ani în urmă, în ianuarie 1984, doamna Zoe Dumitrescu Buşulenga, directorul Institutului de Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu“, a organizat o sesiune ştiinţifică dedicată lui Ion Creangă. Se împlineau în acel an 95 de ani de la moartea scriitorului. Am avut onoarea să prezint şi să comentez – în faţa […]

Intertexte în arta de consum

Contrar a ce se crede de către unii, literatura de consum deţine un ridicat coeficiente de inter- şi metatextualitate. Mă opresc asupra cazului literaturii detectivistice. Evoluţia genului este un fapt nu atât individual-calitativ (căci nu se poate considera că romanele Agathei Christie ar fi inferioare celor care le urmeazã), cât sistemic. Cine scrie roman poliţist […]

epaper Legenda comenzi: instructiuni_epaper