Arhive pentru septembrie, 2014:

Opera… Magnifica

De aproape trei luştri, de când s-a decis să adune sub coperţile unor incitante volume de top în materie de critică muzicală cronicile lirice, interviurile, recenziile, consemnările din miezul unor evenimente de rezonanţă mondială (între care prestigiosul Festival „George Enescu“), microportretele dedicate unor iluştri artişti de gen (cântăreţi, dirijori, regizori), criticul muzical Costin Popa, galonat […]

Cartea la televizor, la noi şi pretutindeni

Influenţa pe care o are astăzi sistemul mass-media (care tinde să încorporeze şi poate să falsifice viaţa, dacă avem în vedere teoria simulacrului a lui Baudrillard) se manifestă în tipul şi scopul emisiunilor culturale. Ca să existe, cartea trebuie să devină imagine atât pentru cititori, cât şi pentru cumpărătorii (deveniţi consumatori) de cărţi. De altfel, […]

Romanul existenţelor posibile

Amos Oz, Rime despre viaţă şi moarte, traducere de Ioana Petrideanu, Editura Humanitas Fiction, 2009   „De ce scrii? De ce scrii aşa? (…) Ce rol au poveştile tale?“ sunt principalele întrebări care deschid universal ficţional al Rimelor despre viaţă şi moarte şi care ne transpun ab initio într-un discurs narativ metaficţional. Un scriitor-personaj, de […]

J.M. Coetzee. Lecturi şi alegorii

J.M. Coetzee, Copilăria lui Isus, traducere de Irina Horea, Editura Humanitas, Bucureşti, 2014.   Evangheliile canonice nu oferă detalii cu privire la copilăria lui Isus, şi nici cele apocrife nu sunt prea darnice în această privinţă. Intitulându-şi cartea publicată în anul 2013 tocmai Copilăria lui Isus, J.M. Coetzee surprinde din nou. Dar surprinde de două […]

Şi fotbalul poate avea o dimensiune poetică

Şerban Foarţă, Fotballetto, Editura Diacritic, Timişoara, 2012; Adrian Bondaru, Poliversuri, Editura Diacritic, Timişoara, 2012   S-a vorbit şi s-a scris despre dimensiunile fotbalului: politică, socială, culturală şi nu în ultimul rând comercială. Este un spectacol existenţial, de neignorat acest sport colectiv care adună pe stadioane mulţimi pasionate, vulcanice. În acest sens trebuie privit din toate […]

De la arta de a iubi la arta de a scrie

Parafrazând titlul unui roman antedecembrist, s-ar putea spune că una dintre puţinele dimineţi româneşti neratate este cea a poeziei. O demonstrează magistral Eugen Simion în volumul de eseuri despre începuturile ei: Dimineaţa poeţilor. Acum, la lectura ediţiei a V-a, definitivă, apărută la Univers Enciclopedic Gold – postfaţă şi referinţe critice de Alex Goldiş –, această […]

În slujba cărţii şi a culturii „Cetatea Bibliopolis“ din Chişinău şi slujitorii ei

„O, sfintele mele cărţi, mai bune şi mai rele, pe care soarta mi le-a scos în cale! Cât de mult vă datorez că suntem, că sunt om adevărat al românităţii!“ (Nicolae Iorga) În centrul oraşului Chişinău, vizavi de statuia lui Ştefan cel Mare, se află clădirea în care funcţionează Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu“. Acolo, sub […]

Toamna literelor în deflaţie

Le Magazine Littéraire e o vitrină clasică a ofertelor editoriale cu care piaţa literară franceză marchează aşa-numita la rentrée. Numărul din august-septembrie 2014 nu face excepţie şi propune o colecţie restrânsă, aparent mai bine aleasă, emancipată de spiritul expansionist al anilor trecuţi. De altfel, chiar hebdomadarul Le Magazine Littéraire a adoptat o faţă mai „concentrată”, […]

Noutăţi editoriale în Franţa

Odată cu lansarea noului tip de iPhone, critica franceză vine şi ea cu o prospătură: iese din scenă autoficţiunea, intră exoficţiunea, „fiica revoltată” a acesteia. Exoficţiunea înseamnă că „eu îl povestesc pe un altul, care a trăit cu adevărat”; n-ar fi „o biografie-ficţiune la persoana întâi («eu, Stendhal»), în sensul în care autorul ar intra […]

Întru evanescenţă

Marian Drăghici, Lumină, încet, Tracus Arte, Bucureşti, 2013, 115 p.   Într-o pseudo-prefaţă lirică a cărţii lui Marian Drăghici, lumină, încet (Tracus Arte, Bucureşti, 2013), printre adieri hieratice şi acute obiectivări din proximitatea durerii, irumpe, la nivel oniric, textul poetic. Odată, toate poemele visate păreau a fiinţa pe teritoriile excelenţei, până la instaurarea acelei irepresibile […]

epaper Legenda comenzi: instructiuni_epaper