Arhive pentru martie, 2014:

Ultimele ştiri despre Eva. Ana Ruxandra Ilfoveanu în Expoziţia de Primăvară de la MŢR

Eva fusese văzută recent trecând prin oraş. Cu un aer destul de absent, preocupat. Avea nevoie, clar, ca nimeni să n-o deranjeze dintr-ale ei. Temerea Evei era că ar fi putut cineva să-i ceară ceva, să o întrebe ceva. Prosteşte şi inoportun. Or, ea n-avea chef de asta. De nimicuri, adică. Lucrurile importante le ştia, […]

Cum se face un bestseller sau despre avatarurile succesului în literatură

Frédéric Rouvillois, O istorie a bestsellerului, traducere de Emanoil Marcu,  Editura Humanitas, 2013   Într-o lume în care apar nenumărate istorii ale literaturii sau ale lecturii, Frédéric Rouvillois (autor al unor cărţi despre iacobinism, politeţe, impostură sau snobism) scrie (ca o urmare firească, poate, a primelor lucrări publicate) o istorie a bestseller-ului. O istorie a […]

Sentimentul lumii şi vocaţia poeziei

Carlos Drummond de Andrade, Maşina lumii şi alte poeme, traducere, prefaţă, tabel cronologic şi note de Dinu Flămând, Bucureşti, Editura Humanitas Fiction, 2012   În Europa, epoca marelui modernism a fost interpretată drept perioada unei acute conştiinţe critice. Perfect raportabilă la estetica modernismului, fie el şi transpus pe tărâm brazilian şi căpătând, deci, noi atribute, […]

Trimişi ai substanţelor interzise

Liviu Ioan Stoiciu, Substanţe interzise, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2012   Liviu Ioan Stoiciu, unul dintre cei mai reprezentativi poeţi optzecişti, situat în capul listei de către Nicolae Manolescu, în Istoria critică, continuă netulburat maniera de creaţie poetică a grupării postmoderniste şi în volumul Substanţe interzise, explorând „tot mai curajos limitele biografismului, ale tranzitivităţii şi […]

Xenopol şi „formarea naţionalităţii române”

Deşi în totalitatea ei lucrarea lui A.D. Xenopol Istoria românilor din Dacia Traiana este prima istorie care îmbrăţişează în cvasiintegralitatea ei viaţa poporului român, contribuţiile autorului sunt mai evidente, totuşi, în două secţiuni: în începuturi (epoca veche) şi în partea finală (epoca românismului), unde chiar reprezintă prima incursiune ştiinţifică în profunzimile evenimentelor publice ale revoluţiei […]

Un librar: Ioan Vlas

Ioan Vlas, Un cititor librar – autografe culese într-o jumătate de secol, Editura Ecou transilvan, 2013 În casa lui Ilie Rad de la Cluj i-am cunoscut pe părinţii soţiei sale, Doina (profesoară şi om de condei): nonagenarul Ioan Vlas şi soţia Ana. Amândoi sănătoşi, cu mintea şi vorbele lor limpezi, de intelectuali şi gospodari ardeleni, […]

Despre carţile ignorate ale anului 2013

Ion Bogdan Lefter în dialog cu George Motroc     George Motroc: Domnule profesor Ion Bogdan Lefter, vă propun o discuţie despre cărţile anului 2013 – dar, aşa cum mi-aţi sugerat mai demult, cele neglijate, cele care nu se regăsesc în topurile literare ale anului 2013. Per ansamblu, cum s-ar putea caracteriza acest an editorial? […]

Despre voluptatea rostirii şi scrierii poetice

Maria Cogălniceanu Scriitor polivalent, „profesorul de poezie“ Mircea Petean ne oferă alte desfătări estetice publicând un nou volum de versuri. Familia (ascendenţii şi descendenţii), universul casnic şi natura sunt stâlpii de susţinere ai edificiului poetic din volumul Catedrala din auz (Editura Limes, Cluj-Napoca, 2012). Împărtăşind sentimentul credinţei cu sfinţenia iubirii niciodată întinate, Mircea Petean rosteşte […]

Academia spiritelor libere

Revăd amuzat, dar şi nostalgic, mai ales că în acest martie se împlineşte o jumătate de secol de la moartea lui Păstorel Teodoreanu, iar peste puţin timp 120 de ani de la naşterea sa (30 iulie 1894), un volum de epigrame şi vorbe de spirit apărut într-o a doua ediţie la Editura Princeps Edit din […]

Jurnalul poetic american

Andrei Dósa, American Experience, Editura Cartea Românească, Bucureşti, 2013 Când, în 2006, Răzvan Ţupa publica celebrul articol Generaţia 00 a expirat. Urmează poezia, diagnosticul pe care îl intuia pentru tânăra generaţie a dus la câteva discuţii dintre cele mai incandescente, cu tonuri deopotrivă adepte şi polemice. Poate şi pentru că intuiţia lui era destul de […]

epaper Legenda comenzi: instructiuni_epaper